Eş Anlamlı Kelimeler Listesi (Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu)

Aşağıda yer edinen tabloda Türkçede yer edinen tüm “Eş Anlamlı Kelimeler” karşılıklarıyla beraber yer almıştır. Eş anlamlı sözcükler alfabetik sıraya gore listelenmiştir.

Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu – Eş Anlamlı Sözcükler Sıralaması

A Fakat-kör Amel-iş Ayakkabı-pabuç Aksi-ters
Ana-anne Hakkaniyet-hak Arka-geri Açıkgöz-kurnaz
Ifade-ifade Amade-hazır Aferin-bravo Ata-cet
Açık-açık Arzu-istek Anı-hatıra Ara-fasıla
B Affetmek –affetmek Baş-kafa Bunalım-bunalım Biricik-tek
Bilhassa-özellikle Demeç-demeç Hafıza-hafıza Müracaat-müracaat
Matbaa-matbaa Çaresiz-zavallı Şuur-şuur Ansızın-aniden
C Cins-tür Ciddi-ağırbaşlı Umar-deva Çağ-devir
Bilgisiz-bilgisiz Cetvel-cetvel Cerrah-operatör Tercüme-tercüme
Feryat-feryat Çehre-yüz Eli bol-eli açık Cilt-ten
D Dahil-iç Dargın-küs Doğu-şark Öteki-başka
Kez-kez Dost↔dost Düzyazı:düzyazı Dil-lisan
Duygu↔his Mısra↔mısra Dönem-dönem Sürekli-sürekli
E Sonsuz↔sonsuz Komut↔emir Bencil↔egoist Esas↔temel
Edebiyat↔yazın Fiil↔eylem Ev: konut Iktisat : ekonomi
Kaygı↔kaygı Entari↔kıyafet Evvel: ilkin Tesir: etki
F Etkinlik: etkinlik Yarar-yarar Kötü-kötü Eylem- fiil
Fare-sıçan Uzay-uzay Fasıla-ara Faiz-nema
G Garp-batı Sema-sema Kuvvetli-kuvvetli Dolaşmak-dolaşmak
Gözlem-rasat Beden-beden Gizli saklı-saklı Besin-besin
H Hal-durum Hadise-olay Özlem-özlem Öfke-öfke
Harp-savaş Hudut-sınır Yaşam-yaşam Hususi-özel
Hatıra-anı Hane-ev Armağan-armağan Hür-özgür
I Irak-uzak Irmak-nehir Irk-soy Kaplıca-kaplıca
İ İcat-buluş İhtiyaç-gereksinim İlgeç-edat İç-dahil
İlave-ek İhtiyar-yaşlı İtibar-saygınlık İsim-ad
İmkan-olanak İmtihan-sınav İdare-yönetim İzah-açıklama
J Yerbilim-yer bilimi
K Kabiliyet-yetenek Kılavuz-rehber Şahıs-şahıs Üzüntü-acı
Kanıt-delil Konuk-misafir Mukaddes-mukaddes Kir-pislik
Karşıt-zıt Gülünç-gülünç Şüphe-şüphe Kalp-yürek
L Lisan-dil Gereksiz-gereksiz Söz-söz Önder-önder
M Tapınak-tapınak Mektup-name Engel-engel Mektep-okul
Konuk-konuk Mesafe-ara Önemli-önemli Mükafat-ödül
Mana-anlam Milletvekili-mebus Meslek-iş Yaratık- mahluk
Yenik-yenik Matem-yas Çıkar-çıkar Serüven-serüven
N Ender-ender Dere-ırmak Sevinç-sevinç Niçin-sebep
Söylev-söylev Nesil-kuşak Düzyazı-düzyazı Rutubet-rutubet
Taşımacı-taşımacı Tembih-öğüt Oran-oran Netice-sonuç
O Vaka-vaka Onay-tasdik Otlak-mera Onarım-tamir
Olanak-imkan Onur-şeref Ozan-şair Ihtimaller içinde-mümkün
Ö Önder-lider Tavsiye-teklif Örneksiz-orijinal Taviz-taviz
Diğeri-diğeri Talebe-talebe Korkak-korkak Hususi-hususi
P Eylemsiz-edilgen Cimri-cimri Siyaset-siyaset
Sorun-sorun Karşın-karşın Rüya-düş Tesadüf-tesadüf
S Mütevazı-yalın Devamlı-devamlı Son-nihayet Sözcük-kelime
Lügat-lügat Asil-asil Derslik-derslik Hücum-hücum
Çehre-yüz Yıl-yıl Barış-barış Sağlık-sağlık
Ş Onur-onur Şöhret-ün Tanık-tanık Biçim-biçim
Kent-kent Latife-latife Koşul-koşul Kuşku-kuşku
T Doğal-doğal Önlem-önlem Tane-adet Tüm-bütün
Yeniden-yine Kutlama-kutlama Münakaşa-münakaşa Doğa-doğa
Esir-esir Taraf-yan Etki-etki Çeviri-çeviri
U Küçük-küçük Yüce-yüce Unsur-öğe Uyarı-ikaz
Uyum-ahenk Millet-millet Tayyare-tayyare Uğraş-iş
Ü Pay-pay Meşhur-meşhur Ideal-ideal Ürün-mahsul
V Zaman-zaman Durum-durum Vücut-gövde Vazife-görev
Araç-araç Olay-olay Vatan-yurt
Y Yan-taraf Yüzyıl-asır Yiyecek-aş Yıl-sene
Beceri-kabiliyet Yapıt-eser Yazım-imla Yel-rüzgar
Yaşlı-ihtiyar Yitik-kayıp Yargıç-hakim Cevap-cevap
Z Vakit-vakit Zıt-karşıt Varlıklı-varlıklı Mecburi-mecburi
Zeybek-efe Zor-güç Ziyan-zarar Zırnık-metelik

Eş anlamlı kelimeler hakkında daha çok informasyon edinmek ve cümle içinde örnek kullanımlar için “Eş Anlamlı Kelimeler” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Sözcükte AnlamZıt Anlamlı Kelimeler ⇐

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir