Falih Rıfkı Atay

Falih Rıfkı Atay Biyografisi

Gazeteci ve yazar.

1894 senesinde İstanbul’da hayata merhaba dedi. Fıkra, yazı, seyahat türlerindeki gazete yazılarıyla ve bilhassa Mustafa Kemal Atatürk’ü yakından tanıtan anılarıyla ün kazanan Falih Rıfkı Atay, Kovacılar semtindeki Rehberi Eğitim Rüştiyesi’ni bitirdikten sonrasında Hüseyin Cahit’in Yalçın müdürlük yapmış olduğu Mercan İdadisi’nde öğrenimini tamamladı. Darülfünunun Edebiyat bölümünü tamamladı. İdadide edebiyat öğretmeni olan Celal Sahir Erozan ile kendisinden bir ileri sınıfta okuyan Orhan Seyfi Orhon, Falih Rıfkı’nın edebiyat beğenisinin gelişmesine destek oldular. İlk Yazıları, Serveti Fünun dergisinin genç yazarlara ayrılan ek sayfalarında piyasaya sürülen Falih Rıfkı’nın Tecelli(1911) dergisi ile Süleyman Bahri’nin yönettiği Hanım(1912) dergisinde Cenap Şahabettin ile Ahmet Haşim’in eserlerini hatırlatan şiirleri çıktı.

1912’de Tanin gazetesinde düz yazıları yayımlanmağa başladı; İstanbul Mektupları, Edirne mektupları benzer biçimde yazıları çıktı. 1913-1914 yıllarında sadaret ve Dahiliye Nazırlığı kalemlerinde çalıştı. Dahiliye Vekili Talat Paşa ile beraber gittiği Bükreş’ten Tanin gazetesine röportaj yazıları yolladı. Bu dönemdeki yazıları, Türkçülük ve Türkçecilik akımlarının tesirini taşıyordu. I. Dünya Cenginde yedek subay olarak Suriye’ye gitti; 4. Ordu kumandanı Cemal Paşa’nın hususi katipliğini yapmış oldu. Suriye ve Filistin’deki harp anılarını “Ateş ve Güneş” (1918) kitabında topladı. Cemal Paşa’nın Bahriye nazırı olması üstüne Kalemi Mahsusa müdür yardımcılığına getirildi (1917). Kazım Şinasi Dersan, Necmettin Sadık Sadak, Ali Naci Karacan ile beraber Akşam Gazetesini çıkarmağa başladı (1918). Bu gazetede Günün Fıkraları başlığıyla devamlı yazılar yazdı. Kurtuluş Savaşını destekleyen etkili yazıları dolayısıyla idam istenerek Kürt Mustafa Divanı Harbi’ne verildi. Fakat İnönü Zaferinin kazanılması üstüne Divanı Harp tutumunu değiştirdiği için idamdan kurtuldu. Kurtuluş Savaşı sona erdiği sırada İzmir’de Mustafa Kemal Atatürk ile görüşmeğe gelen gazeteciler arasındaydı. Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üstüne İkinci Büyük Millet Meclisi’ne Bolu’dan milletvekili seçildi (1922). Ondan sonra uzun seneler Ankara Milletvekili olarak T.B.M.M.’de bulunmuş oldu. Hakimiyeti Milliye, Milliyet ve Millet gazetelerinin başyazarlığını yapmış oldu.

Yeni Türk Alfabesinin hazırlanması ve uygulanması esnasında Dil Encümeninde vazife aldı. Özgür Cumhuriyet Fırkası’nın tutumuna şiddetle karşı çıktı. Millet gazetesinin başyazarlığını yapmış olduğu dönemde Ankara kent planı jürisinde üyelik ve İmar Komisyonunda başkanlık yapmış oldu. 1946’da oldukca partili döneme geçildikten sonrasında Millet gazetesinde CHP’nin savunuculuğunu sürdürdü. Demokrat Parti’nin 1950’de iktidara geçmesinden sonrasında Dünya Gazetesini kurarak (1952) muhalefete geçti; yeni iktidara karşı Mustafa Kemal Atatürk devrimlerini savundu.

Falih Rıfkı Atay, sağlam, atak, çekici, anlatımı ve duru Türkçesiyle Cumhuriyet basınının Encümeninde usta kalemlerinden biriydi. Günlük siyasal vakaları ele alan başyazı ve fıkraları yanında Millet ve Dünya gazetelerinde Pazar günleri yayımladığı haftalık yazılarında oldukca usta bir tecrübe etme ve söyleşi yazarı niteliği gösteriyordu. Seyahat ve anı türlerinde Cumhuriyet periyodunun oldukca garip ürünlerini verdi.
Kaynak:Yaşam öyküsü.info

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir