Forum Nedir? Forum Özellikleri – Forum Örnekleri

Toplumu ilgilendiren bir mevzuda ve bir başkanın eşliğinde 3 ile 6 arasındaki katılımcının yanı sıra dinleyicinin de sorularıyla ve düşünceleriyle meydana getirilen tartışmalara “forum” nedir. Forumun öteki münakaşa türleri olan açık oturum ve açık oturumdan farkı ise dinleyicilerin hem soruları hem de kendi düşünceleriyle münakaşaya dahil olmasıdır. Doğrusu forumun en belirgin özelliği izleyicilerin de münakaşaya her anlamda dahil olabilmesidir. Forum mevzuları toplumu ilgilendiren herhangi bir durum üstünden seçilebilir.

Forum nedir?” sorusuna sözcük anlamı bakımından yanıt verecek olursak; bu kelimenin kökeninin Latince’ye dayandığını söyleyebiliriz. Eski Roma’da şehirlerin yönetimiyle ilgili sorunları görüşmek suretiyle halkın toplandığı bölgelere bu isim verilmiştir. Edebiyat forum münakaşa türü de Eski Roma’daki halkın bir araya gelip kamu işlerini görüşme geleneğinden bu adı almıştır.

Forumlar geniş bir salonda ve 3-6 katılımcıyla beraber bir başkan eşliğinde yapılmaktadır. İzleyicilerin de münakaşaya dahil olması sebebiyle bu süreci yönetecek başkanın varlığı son aşama önemlidir. Katılımcılar başkan tarafınca tanıtılır ve eşit söz hakkı verilir. Konuşmacıların sözlerinden sonrasında seyirciler katılımcılara hem sual sorabilir hem de kendi düşüncelerini ifade edebilir. Doğrusu burada münakaşa katılımcılardan seyircilere geçmiş olur.

Forum dinleyicisinin özellikleri irdelemenin amaca ulaşmasında belirleyici olmaktadır. Ilk olarak dinleyicilerin mevzuyla ilgili data sahibi olmaları ve tartışmayı önemsemeleri gerekmektedir. Bunun haricinde izleyicilerin iştirakçilerin konuşmalarına saygı göstermeli ve kendi konuşmaları esnasında saygılı bir üslup kullanmaları gerekmektedir.

Başkanın Görevleri

1- Katılımcıları seyircilere tanıtır.

2- Katılımcılara ve seyircilere irdelemenin iyi mi yapılacağı hakkında data verir.

3- Katılımcılara ve seyircilere eşit söz hakkı verir.

4- Tartışmayı yönetmeli, mevzu dışına çıkılmasını engellemeli, ara ara mevzuyu toparlamalıdır.

Forumun Özellikleri

  • Bir mevzu üstüne tüm iştirakçilerin ve izleyicilerin görüşlerini belirttiği bir münakaşa türüdür.
  • Öteki münakaşa türlerinden değişik olarak seyirciler de münakaşaya katılır.
  • İzleyiciler katılımcılara sual sorabilir ya da mevzuyla ilgili kendi görüşlerini ifade edebilir.
  • Açık oturum ve açık oturum münakaşa türlerinden farkı izleyicilerin de etken bir halde irdelemenin içinde yer almasıdır.
  • Katılımcı sayısı 3-6 içinde değişmiş olur.
  • Tartışmayı yönetecek bir başkan bulunur.
  • Amaç bir sonuca varmaktan ziyade bir mevzunun tüm yönlerinin ele alınmasıdır.
  • Toplumu ilgilendiren herhangi bir mevzu üstünde tartışılabilir.
  • İzleyicilerin mevzuyla ilgili değişik düşünceleri görmesi amaçlanır.

Forum hakkında data edindikten sonrasında TV’de izlediğiniz bazı programların forum örnekleri olarak gözünüzün önüne gelmesi muhtemeldir. Bilhassa Abbas Kuvvetli tarafınca sunulan “Genç Bakış” adlı program forum örneği olarak gösterilebilir. Abbas Kuvvetli’nün başkan olarak yönettiği tartışmada 3-6 arası katılımcı bulunurdu ve üniversitelilerden oluşan seyirciler de münakaşaya müdahil olurdu. Bu özellikler düşünüldüğünde program bu münakaşa türünü karşılamaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir