Fransa Siyaseti ve Sömürgeciliği

Fransa, XVI. yüzyılda endüstri ve ticaretin, bilhassa de deniz ticaretinin güçlenmesi ile deniz aşırı boyutlarda genişlemeye başladı. 1580’li yıllardan sonrasında sömürge politikasına hız verdi ve bu yolda büyük başarılar elde etti.

İlk sömürgeleri Cenup ve Şimal ABD’da Karayip Denizi ve adaları oldu. Bu adalar hem İspanyol-Orta Amerikası’na bir giriş kapısı durumundaydı hem de varlıklı şeker kamışı ürünü ile dikkatleri üstlerine çekmekteydi. Bu adalar o zamanlarda sömürge politikası güden tüm Avrupa devletlerinin ele geçirmek istedikleri yerlerdendi sadece bu bölgeye yönelik mücadelelerde Fransa, İngiltere’ye karşı başarıya ulaşmış olamadı. Fransa, İngiltere ile beraber zaman içinde sömürge dünyasının en büyük adları hâline geldi.

Fransa ondan sonra da sömürgeci ülkeler içinde ilk kere Afrika Kıtası’na yönelen ülke oldu. Senegal ile süregelen Afrika sömürgeciliğinde en büyük gelir kaynağını köle ticareti teşkil etti. Buradan toplanan zenci köleler Şimal ve Cenup ABD’daki sömürge topraklarına yerleştirildi. Fransa’nın yayılmacı politikası, başta İngiltere olmak suretiyle Hollanda, İsveç ve İspanya’yı rahatsız etti. Fransa, Avrupa dışındaki sömürgelerinin pek çoğunu, rakibi ve takip edeni olan İngiltere’ye terk etti (1763).

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir