Garip Akımı (1. Yeni), Garip Akımının Özellikleri

1941 senesinde Türk Edebiyatına damga vuran bir kitap yayımlanır. Kitabın altında üç kişinin imzası vardır: Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday. 

Bu üç ozan yayımladıkları “Acayip” adlı şiir kitabında kendi sanat görüşlerini de ortaya koyarlar.  Ortaya koydukları şiir görüşü o güne kadar olan şiir anlayışına bir karşı çıkıştır. Dadaizm akımından etkilenen sanatçılar şiirde her türlü kurala karşı çıkmışlardır. Şiirde aydınların duygularını ve yaşamlarını anlatmak yerine bayağı halkın günlük yaşamlarını anlatmayı tercih etmişlerdir. Orhan Veli ve arkadaşlarının bu düşünceleri eleştiriyle karşılık bulmuştur. Geleneğe bağlı olan sanatçıların Acayip akımını şiir basitleştirdikleri için eleştirdikleri görülür.

Acayip akımının getirmiş olduğu yenilikler Türk şiirinde yeni bir başlangıç olarak kabul görmüştür. Daha sonraki yıllarda Oktay Rıfat ile Melih Cevdet’in bu düşünceden uzaklaştıkları görülür. Orhan Veli ise tek başına bu düşüncelerini devam ettirir. Orhan Veli’nin 1950 yılındaki beklenmedik ölümü bu akımın unutulmasına yol açmıştır. 

Acayip akımının (1.Yeni) özellikleri

* Şiirde ölçü ve kafiye şeklinde her türlü kurala karşı çıkmışlardır.

* Halkın günlük konuşma dilini şiirde kullanmaya çalışmışlardır.

* Bayağı halkı şiirlerde mevzu edinmişlerdir. (Orhan Veli’nin Yazıt-i Seng-i Gömüt şiirinde bunu belirgin şekilde görebiliriz.)

* Şiirde sadeliğe ehemmiyet verip süslü ve sanatlı bir dile karşı çıkmışlardır.

* Türk şiirinde o güne kadar işlenmeyen konuların şiirde ele alınması çabasında olmuşlardır.

* Sürrealizm ve Dadaizm akımlarından etkilenmişlerdir.

* İnsanın yaşama luğu şiirlerinde fazlasıyla hissedilir.

* Şiirdeki anlam kapalılığı ve oyunlarını terk etmişlerdir.

* Şiirlerinde ideolojik ögeler yer almaz.

* Şiirlerinde toplumu yerdikleri de görülmüştür.

* Acayip şiirlerinde şairanelikten uzak bir görüntü vardır.

* Acayip akımı temsilcileri : Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir