Girit Uygarlığı

Girit uygarlığı; Girit’te ege medeniyetlerinin temelinin atılmasıyla var olmuştur (M.Ö 2000).

Girit; Anadolu, Yunanistan,  Mısır ve Şimal Afrika içinde bir bağlantı konumunda olduğundan, bu bölgelerle içinde kültür etkileşimi olmuştur. M.Ö 2.000’de kent devletler kuruldu.

İlk olarak Knossos olmak suretiyle fazlaca sayıda anıtsal saraylar yapılmış oldu. Sonradan tek bir krallık haline geldiler.  Akalar, Girit’e 300 yıl hakim olmuşlar, M.Ö 1200’lerde Yunanistan’ı salgın eden Dorlar Girit’i de ele geçirmişlerdir.

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Girit Uygarlığı Özellikleri

Coğrafi konumları gereği deniz ticaretine ehemmiyet vermişler Yunanistan, Mısır ve Orta Doğu ülkeleriyle tecim yapmışlardır Başka ülkelere seramik vazolar, kumaş, bronz eşya, kuyumculuk eşyaları ile tabanca satmışlardır. Giritliler fazlaca tanrılı inanca haiz olup, ölülerini sevdikleri eşyalarla beraber gömerlerdi.

Girit inanışında Rea isminde bir ana tanrıça öne çıkmaktadır. Giritliler Çivi Yazısına benzer bir yazı kullanmışlardır.

Avrupa’nın ilk büyük uygarlığı olan Girit, MÖ XIV yy başlarında, aniden yok olmuştur. Bundan ilkin, Akdeniz’in en güzel yerlerinden olan Girit adasına, Milattan 2000 yıl ilkin, Asya ve Yunanistan’dan gelen insanoğlu yerleşmişlerdir.

Girit Uygarlıklarının Yıkılışı

Görkemli saraylar inşa etmişlerdir; sadece sonunda büyük bir yıkım olmuş, Girit’in kuzeyindeki Kyklades ekip adalarından önde gelen Thera adasındaki yanardağ patlamış, bu korkulu patlamayı Girit saraylarını yerle bir eden fazlaca şiddetli bir zelzele izlemiştir.

Girit Uygarlığı

Yanardağın külleri Girit semalarına kadar tüm göğü karanlığa boğup, yıkılan sarayların üzerine çökerken, aynı anda görülmedik bir deniz kabarması da Knosos’un limanı Amnisos’u sulara gömmüştür.

Girit saraylarının yıkılışı hakkaten fazlaca ürpertici bir halde gerçekleşmiş; devasa bir dalga tüm kıyı kentlerini aniden sulara gömmüştür.
Pek fazlaca yönden devrin en mühim uygarlıklarından önde gelen Girit ahalisi kendilerini bekleyen bu sonu tahmin bile edememişlerdir. Art arda meydana gelen felaketler, o görkemli yapıları tamamen yok etmiş, insanların neredeyse tümünün helak olmasına niçin olmuştur. Geride ne kendi zenginlikleri ile övünen insanoğlu, ne övündükleri zenginlikler, ne de asla bitmeyeceklerini sandıkları yaşam kalmıştır. Geriye kalan bir tek yıkık dökük bir kent ve artık var olmayan bir medeniyettir.

Eski Medeniyetlerin İbret Olması

Kuran’da bu eski medeniyetlerin insanlara öğrenek olması gerektiği şu şekilde vurgulanır:

“Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri kendilerinden evvel yıkıma uğratmış olmamız, hala onları doğru yola iletip yöneltmedi mi? Elbet, bunda ayetler vardır; gene de işitmiyorlar mı?” (Secde Suresi, 26)

Bu konudaki aramalar: miken uygarlığı, girit uygarlığı slayt, girit uygarlığı özet, girit uygarlığı mimarisi, girit uygarlığı özellikleri, girit uygarlığı pdf, girit uygarlığı hakkında kısa data, girit uygarlığı hakkında data

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir