Gündüz Alp – Ertuğrul Gazi’nin Oğlu

Ertuğrul Gazi’nin üç oğlu vardır. Osman, Gündüz Bey, Saru Yatı (Savcı’da derler).

Gündüz Alp ya da Kender Alp Ertuğrul Gazi’nin erkek evladıdır. Osman Gazi ile gaza ve cihatta bulunup, Karacahisar cenginde şehit olduğu yerde bulunan çam ağacına Kandilli Çam denir. Koca ili valisi olduğu rivayet edilir.”

Gündüz Alp

Karacahisar’ın ikinci kez ve kati olarak Osman Bey tarafınca alınmasından ilkin Kandilli Çam’ın dibinde şehit olan Gündüz Alp değil Savcı Bey’dir. Gündüz’e Karacahisar’ın alınmasından sonrasında oranın subaşılığı, H.701 = M.1301’de Yundhisar ile Yenişehir’de alındıktan sonrasında Beyliğin ayrılmış olduğu beş yönetim bölgesinden kabul edilen Eskişehir verildi. Beypazarında Kırka köyünde bir mezarda Gündüz Alp’in gömülü olduğu açıklanmıştır.

Bir başka söylentiye bakılırsa Bilecik’in Kızıl Saray köyünde gömülüdür. Aralarında bir Hacı Bektaş Velayetnamesi ile Karamanlı Nişancı Mehmed Paşa’nın Tevarihü’s-Selatinü’l-Osmaniyye’sinde bulunan tarihler Ertuğrul Gazi’nin ölümünden sonrasında Kayı Boyu’na Gündüz Alp’in bey bulunduğunu, Osman büyüyüp yetiştikten sonrasında, yönetimi ona vererek emrine girdiğini belirtir, adı Gündüz Bey biçiminde söylenir. Burada yazar, zuhul eseri Ertuğrul Gazi’nin babası Gündüz Bey ile oğlu Gündüz’ü karışmasını sağlayarak, Kızıl saray yada Kırka köyünde gömülü olduğu söylenmektedir ki burada yatmış olduğu rivayet edilen kişi, Ertuğrul Gazi’nin babasıdır.

Gündüz Alp, Osman Gazi’nin yanında bir müşavir ve bir muhafız olarak görülmektedir. “Bigün Osman kardeşi Gündüz ile beraber komşusu ve ahbabı olan İnönü Beyi’nin evinde iken, Eskişehir Beyi’nin Harmankaya Hakimi bulunan Köse Mihal ile birlikte aniden ellerinde ilahla İnönü Beyi’nin evinin etrafını kuşatarak Osman’ı kendilerine teslim etmelerini teklif ediyorlardı. İnönü Beyi misafirperverliğin bu suretle ihlal edilmesini redetti. Osman Bey ve Gündüz Alp bir atak ile Eskişehir Beyini def ve Harmankaya Hakimini tutsak ettiler.”

Gündüz Alp, Osman Gazi’nin müşavere etmiş olduğu kişilerden biridir. Bu durum Osman Bey’in kardeşi Gündüz’ün fikirlerinden yararlandığını ve ona ehemmiyet verdiğini göstermektedir. Karacahisar’ı aldıktan bir süre sonra Osman Gazi kardeşi Gündüz’ü çağırdı: “Sen ne dersin, biz bu ülkeleri iyi mi fethedelim, iyi mi hareket edelim ki etrafımıza asker toplansın?” dedi. Kardeşi: “Civarımızda olan illeri vuralım, bozalım” dedi. Osman Gazi dedi ki “Bu fikir yanlıştır. Şundan dolayı ki bu illeri yakıp yıkınca bu Karacahisar şehrimiz mamur olmaz. Yapılması ihtiyaç duyulan budur ki komşularımızla iyi geçinip dostluk edelim” dedi.

Osman Gazi’nin Karacahisar’a kadı tayini hususunda istişare etmiş olduğu Gaziler, Şeyh ve fakih yanında Gündüz Alp’de bulunmaktadır.

Gündüz Alp’in 1301’e kadar Osman Bey’in yanında ve beraber hareket ettikleri anlaşılmaktadır. Bu Tarihte Osman Gazi memleketi beş yönetimsel bölgeye ayırınca, Karacahisar Sancağını oğlu Orhan’a, Subaşılığı’nı kendi kardeşi Gündüz’e verdi. Bazı tarihçilere bakılırsa de Gündüz Alp’e Eskişehir verilmiştir.

Gündüz Alp’in Orhan Bey’in yanına Subaşı (Komutan) olarak verilmesi, Orhan Bey’in askerlik ve devlet işlerinde yetişmesi amacını taşır. Bu tarihten sonrasında Gündüz Alp’le ilgili bir kayda hemen hemen rastlamadık.

Gündüz Alp’in Aydoğdu ve Ak Timur (Akbaş) isminde iki cengaver oğlu bulunmaktadır. Bunlardan Aydoğdu 1307 Koyunhisar cenginde şehit düştü. Ak-Timur ise on yıl süre ile Bursa’yı fethedilinceye kadar kuşattı.

Gündüz Alp’in Söğüt’teki kabri makam olmalıdır. Hammer tarihinde, Gündüz Bey’in kabrinin İznik’te bulunmuş olduğu yazılıdır. Hammer, tarihinde İznik fethini anlattıktan sonrasında “Bu gün yüksek surlarına dönemin ve insan elinin saygı etmiş olduğu istihkamların içine giren ziyaretçi kafileleri Osman’ın kardeşi Gündüz Alp‘in, Şeyh Eşrefzade (Eşref Zade-i Rumi)’nin, Kara Hoca’nın, ozan Imgesel’nin kabirlerinden başka bir şey bulamaz” der ve sayfa altındaki notta “Bu ziyaretin tarifleri, İstanbul’da basılan Menasikül Hac’da dercedilmiştir.” kaydını koyar. Hammer Osmanlı Zamanı Üçüncü kitabının sonuna eklediği notlarının 10.sunda Gündüz Alp’in mezarının İznik’te bulunduğunu yeniden yazar.

Gündüz Alp’in kabrinin İznik’te bulunması; İznik o dönemde Orhan Gazi tarafınca bir ilim merkezi haline getirilmiştir. gündüz Al’de artış yaşlanmıştır. Son yıllarını rahatlık içinde ilim ve ibadetle geçirmeyi düşünerek, İznik’te ikamet etmesi ihtimali ile kabul ve izah olunabilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir