Halk Şiiri

İslamiyet öncesi Türk kültürüyle oluşan edebiyat, İslamiyet sonrasında da devam ederek günümüze kadar gelmiştir. Bin yıldan uzun bir süredir devam eden bu anane halk edebiyatı olarak adlandırılır. 

Bu halk edebiyatı geleneği bugüne dek devam ettirenler ise halkın içinde yetişmiş olan ozanlar olmuştur.

Halk şiiri başlangıçtan günümüze kadar varlığını üç ayrı kol üstünden devam ettirmiştir. Halk şiiri genel olarak 3 başlık altında incelenir. Halk edebiyatının bölümleri şunlardır:

A. Anonim Halk Şiiri

B. Aşık Seçimi Halk Şiiri

C. Dini-Tasavvufi Halk Şiiri

Halk Şiirinin Özellikleri

1. Halk şiiri İslamiyet öncesi oluşan Türk edebiyatı geleneğinin devamıdır. 

2. Türk halk şiirinde kullanılan ölçü ise Türklerin ulusal vezni olan hece ölçüsüdür. Daha oldukca hece ölçüsünün 7’li, 8’li ve 11’li kalıpları kullanılmıştır. Sadece kimi zaman halk şairlerinin isterlerse aruz ölçüsüyle de şiir yazabileceklerini göstermek için aruz ölçüsünü kullandıkları olmuştur.

3. Halk şiiri ürünlerinin bir çok sözlüdür. Şairler şiirlerini irticalen söylemiştir.

4. Halk şairlerinin şiirlerini topladıkları kitaplara “cönk” ya da “dergi” adı verilmektedir.

5. Şiirlerde daha oldukca dörtlük kullanılmıştır.

6. Uyum unsuru olarak daha oldukca yarım kafiye tercih edilmiştir.

7. Halk şiirlerinin temasını aşk, ayrılık, tabiat, toplumsal mevzular, ölüm, din ve tasavvufi mevzular oluşturur.

8. Halk şiirinin dili halkın anlayabileceği kadar sadedir.

9. Halk şiirlerinde içten bir ifade vardır.

10. Şairler halkın içinden çıkan, usta-çırak ilişkisi altında yetişen ozanlardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir