Her Şey mi Herşey mi? Her Şey Nasıl Yazılır?

Lügatımızda çoğunlukla kullandığımız fakat bir o denli da yazımı mevzusunda hatalar yaptığımız sözcüklerin başlangıcında kim bilir “Her şey” gelmektedir. Bugün gerek toplumsal medya paylaşımlarında gerekse internette yer edinen metinlerde bu ödat tamlamasıyla ilgili ne denli yazım yanlışları yapıldığı derhal göze çarpmaktadır.

Peki niçin “Her şey” söz öbeğini doğru yazamıyoruz? Bilhassa “Şey” sözcüğünün bizlere pek anlam ifade etmediğini düşündüğümüzden bu sözcüğün geçmiş olduğu her söz öbeğini bitişik yazma eğilimi göstermekteyiz. Sadece “Şey” sözcüğünü bitişik yazmak daima bizi yazım yanlışına götürmektedir.

“Her Şey” Ayrı mı Yazılır?

Şey” sözcüğünü birçok sözcükle birlikte kullandığımızdan bu konudaki hatayı bir çok süre yapmaktayız. Bu sözcükle ilgili kuralları ezberlemek yerine şu mantığı özümsemek daha mantıklı olacaktır: “Şey” Arapça kökenli bir kelime olmakla birlikte Türk Dil Kurumuna bakılırsa “Eşya, madde, nesne” anlamlarına gelmektedir. Eşya, madde şeklinde sözcükleri “Her” kelimesiyle (Hermadde, hernesne) bitişik halde yazmamız iyi mi gözüme batıyor ve bizi rahatsız ediyorsa “Herşey” şeklindeki yazım da aynı şekilde gözü rahatsız eden bir kullanımdır. Gene aynı şekilde “Şey“, başlı başına bir sözcük olduğundan “Her” sıfatıyla beraber kullanıldığında “Her ülke, her talebe, her ev” örneklerindeki şeklinde ayrı yazılmalıdır.

“Her Şey”in Doğru Yazımı

* “Şey” sözcüğü daima ayrı yazılır.

Doğru= Her şey

Yanlış= Herşey

Okulu bitirdiğimde her şeyin yoluna gireceğini düşünmüştüm.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir