Hicri Takvim / Şemsi ve Kameri (2 Çeşit)

Hicri takvim, Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonrasında kullandığı takvimlerden biridir. Türkler; Hicri takvimden ilkin oniki hayvanlı Türk takvimi kullanıyorlardı.

Hicri Takvimi Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir.
Hz. Peygamber, Safer ayinin 27.günü Hz. Ebubekir ile beraber Medine’ye hicret etmek suretiyle Mekke’den ayrılmış, 4 gece Sevr Mağarası’nda kalmış. 1 Rebiülevvel Pazartesi günü Sevr Mağarasından Medine’ye doğru yola çıkmışlardır. 8 Rebiülevvel / 20 Eylül 622 Pazartesi günü Küba köyü’ne gelmiş. Burada Küba Mescidi’ni inşa etmiş ve 12 Rebiülevvel Cuma günü Medine’ye doğru hareket etmişlerdir.
Türklerin İslamı kabulünden sonrasında kullanmaya başladığı Hz. Ömer döneminde hazırlanmış ay yılı esaslı takvimdir. Bir yıl 354 gün olduğundan aylar zaman içinde değişik mevsimlere denk gelir. Başlangıç olarak Hz. Muhammed’in Medine’ye hicret etmiş olduğu yıl kabul edilmiştir.

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Hicri Takvim Çeşitleri

Hicri Takvim; Hicri Semsi ve Hicri Kameri Takvim olmak suretiyle ikiye ayrılır.

Hicri Semsi Takvim

Hz. Peygamberin Küba’ya geliş günü olan 20 Eylül 622 tarihini, Hicri yıl başlangıcı
olarak kabul eden ve dünyanın güneş etrafındaki dolanımını esas alan Takvim sistemine Hicr-i Semsi Takvim denilmektedir.
Hicri Takvim
İslamiyet’ten ilkin, her mühim vaka tarih başlangıcı olarak kabul edilirmiş. Son olarak Fil Vakası da takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu uygulamada seneler, her mühim vakaya gore sayılarak geldiğinden birçok karışıklıklara sebep oluyordu.

Hicri Kameri Takvim

Hz. Ömer zamanında Hicretin 17. senesinde alınan bir kararla Hicretin olduğu yıl Hicri Takvimin 1. yılı ve o senenin Muharrem ayı da Hicri Kameri takvimin yılbaşısı kabul edilmek suretiyle, o yıl 1 Muharrem’in rastlamış olduğu 16 Temmuz 622 zamanı de Hicri Kameri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Biz bunu Hicri Kameri Takvim değil Hicri Takvim olarak bilmekteyiz.
Ek olarak bakınız:
Hicri Takvim
Türklerin Kullandığı Takvimler

Takvim, Saat ve Ölçülerde Meydana getirilen Değişimler

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir