Hollanda’nın Sömürge İmparatorluğuna Dönüşümü

Westphalia Barışı (1648) ile İspanya, Hollanda’nın bağımsızlığını resmen tanıdı. Hollanda, XVII. yüzyılda tecim ve gemiciliğin gelişmesiyle hızla zenginleşti. Avrupa ve dünya siyasetinde etkili olmaya başladı.

1602 senesinde kurulan Birleşik Doğu Hindistan Şirketi ile kısa sürede baharat, tekstil ürünleri, kahve, çay, tütün, kereste, demir, bakır, altın, gümüş, porselen ve boya benzer biçimde birçok ürünün ticaretini yapmış oldu. Bu şirket aracılığı ile Seylan (Sri Lanka), Cava, Sumatra ve Cenup Afrika’da sömürgeler, 1623’te kurulan Batı Hindistan Şirketi aracılığı ile de Brezilya’da topraklar elde etti. Ekonomik gelişmelerle beraber güçlenen zengin tüccar ve bankerler Hollanda’da aristokratik bir cumhuriyetin de temellerini attı.

XVII. yüzyılda birçok sömürgeye haiz olan Hollanda, kıtalar arası deniz ticaretini elinde tuttuğu için dünya ekonomisinin en kuvvetli devletlerinden biri oldu. Hollandalı tekne sahipleri Avrupa teknelerinin yarısına başat olarak dünya deniz taşımacılığının büyük kısmını ele geçirip tüm Avrupa’nın tecim aracıları hâline geldi. Böylece ticarette öne çıkan ülke, başta vapur sanayisi olmak suretiyle bazı sanayi dallarında da büyük gelişme kaydetti. Hollanda, internasyonal doğu-batı ticaretine başat olduğu benzer biçimde köle ticaretinin de büyük kısmını elinde tuttu.

1795’ten 1815’e kadar Fransız istilâsına maruz kalan Hollanda, elindeki teknelerin çoğunu yitirdi ve kolonilerinin mühim bir bölümünü de Uzak Doğu’daki ticari rantı paylaşmak istemediği İngilizlere kaptırdı. Mali durumun bozulması üstüne Batı ve Doğu Hindistan şirketlerini de feshetmek mecburiyetinde bırakıldı.

Hollanda Sömürge Kolonileri

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Osmanlı Devleti ile Tecim Yapmanın Ayrıcalığı

Osmanlı Devleti birçok devletten daha sağlam ve adil bir teşkilat yapısı kurmuştur. Bu teşkilatın temelini oluşturan iki ilke doğruluk ve adalettir. Bu sistem yüzyıllarca Osmanlı Devleti’nin dünya siyasetinde belirleyici güç olmasında etkili olmuştur. Hollanda Tecim Odası’nda bir karar alma sürecinde meydana getirilen oylamada eşitlik sağlanır. Kararın oy çokluğu ile sağlanması gerektiğinden oda başkanı kimsenin itiraz edemeyeceği bir çözüm yolu bulur ve salondaki üyelere “İçinizde Türklerle alışveriş icra eden var mı?” diye bir sual yöneltir. İçlerinden bir üye “Evet!” yanıtını verince başkan bu üyenin oyunun iki sayılmasını teklif eder ve vakası çözüme kavuşturur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir