I. Ahmet

I. Ahmet Biyografisi

Osmanlı padişahlarının on dördüncüsü, İslam halifelerinin yetmiş dokuzuncuzu olan I. Ahmet, 14 yıl tahta kalmıştır.

I. Ahmet, 18 Nisan 1590‘da Manisa’da hayata merhaba dedi. Babası III. Mehmet, anası ise Handan Sultan‘dır. Şehzadeliğinde Aydınlı Mustafa Efendi, Hocazade Ahmet ve Es’ad Efendi benzer biçimde devrin âlimlerinden dersler aldı. Babası III. Mehmet’in ölümü üstüne 21 Aralık 1603‘de Eyüp Sultan’dan kılıç kuşanarak 14 yaşlarında Osmanlı tahtına geçti.

I. Ahmet, tahta geçtiğinde Osmanlı Devleti batıda Avusturya, doğuda İran ile harp halindeydi. I. Ahmet, Sokolluzade Lala Mehmet Paşa‘yı Avusturya cephesinde, Çağalazade Sinan Paşa‘yı ise İran cephesinde gönderdi. Peşte ve Vaç Kaleleri’nin zaptından sonrasında Sokolluzade Estergon Kalesi‘ni kuşattı. Estergon Kalesi’nin alınmasından sonrasında Uyvar ve Polata Kaleleri’de ele geçirildi. 1606 senesinde Sokolluzade’nin ölümünden sonrasında Avusturya sulh istedi. Budin’de meydana getirilen görüşmelerde 11 Kasım 1606‘da Avusturya ile Zitvatoruk Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya nazaran Kanije, Eğri ve Estergon Kaleleri Osmanlı Devleti’nde duracak ve Avusturya Osmanlı Devleti’ne harp tazminatı ödedi.

İran cephesine gönderilen Çağalazade Sinan Paşa, Tebriz üstüne yürümüş sadece başarısız olmuştu. Safevi ordusunun Gence ve Şamahı’yı alması ile Şirvan’nın bir kısmı elden çıkmıştı. 1610‘da atama edilen Kuyucu Murat Paşa, Kanuni Sultan Süleyman döneminde imzalanan Amasya Antlaşması üstünden sulh teklifinde bulunmuş oldu. Vefat eden Kuyucu Murat Paşa yerine atanan Nasuh Paşa, 1611 senesinde Nasuh Paşa Antlaşması‘nı imzaladı.

Bir taraftan devam eden Avusturya Savaşı Osmanlı Devleti’nin doğuda başarı göstermiş olmasını engelliyordu. Avusturya ile imzalana Zitvatorok Antlaşması da osmanlı Devleti’nin eski enerjisini kaybettiğini gösteriyordu. Osmanlı Devleti’nin iki cephede savaşması ülke içindeki asayişin zayıflamasına niçin olmuştu. Yavuz Sultan Selim döneminde başgösteren “Yozgatlı Celal” isyanları büyük sorunlara niçin olmuştu. Bu dönem Anadolu’nun çeşitli yerlerinde başgösteren isyanlara “Celali İsyanları” adı verilmiştir. Tavil Ahmet, Kalenderoğlu, Deli Hasan ve Canbolatoğlu isyanları en mühimleridir. Celali İsyanları’nı bastırmakla görevlendirilen Kuyucu Murat Paşa, sertliği ile malum bir sadrazamdı. Sadrazam Kuyucu Murat Celali İsyanları’nı bastırmak için Anadolu’da birçok kırım yapmış oldu.

Genç yaşta tahta çıkması rağmen akıllı ve hamiyetli bir padişah olan I. Ahmet, iyi bir binici ve avcı idi. Fatih Sultan Mehmet zamanında getirilen “kardeş katli” yasasına son verip, ailenin yaşça en büyük ve aklı başlangıcında olan üyesinin padişah olması anlamına gelen “ekber ve erşet” sistemini getirdi. İmar faaliyetlerine ehemmiyet veren I. Ahmet, Şehzadebaşı Kuyucu Murad Paşa Külliyesi, İstanbul Mesih Paşa Camii, Piyale Paşa Camii ve Elmalı Ömer Paşa Camii’ni yaptırdı.

“Bahtî” ve “Ahmedî” mahlasını kullanan I. Ahmet, dine bağlılığını şu dörtlük ile ifade etmiştir:

N’ola tacum benzer biçimde başumda götürsem daim
Kademi resmini ol hazret-i Şah-ı resulün
Gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir
Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün

Eşleri :
Mahfiruz Hatice Haseki Sultan – II. Osman‘ın Annesidir.
Fatma Haseki Sultan
Mahpeyker Kösem Sultan – (IV. Murat ve I. İbrahim‘in Annesidir.)

12 Kasım 2015 tarihinde Yıldız TV’de başlamış olacak olan, yapımcı Timur Savcı’nın yapımcılığını üstlendiği, ‘Kösem Sultan’ dizisinde Safiye Sultan’ı Hülya Avşar canlandıracak. Kösem Sultan’ı ise Beren Saat canlandıracak. Ekin Koç‘un canlandırdığı I. Ahmet‘in eşi olacak olan Kösem Sultan’ın çocukluğunu ve gençliğini Yunan oyuncu Anastasia Thsilimpou 9 bölüm canlandıracak.

Kaynak:Yaşam öyküsü.info

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir