I.Dünya Savaşı Sonrası Japonya

1914’te Avrupa’nın mühim güçleri, I. Dünya Savaşı’na girince Japonya, Asya’da egemenlik alanını genişletmek için bu durumu bir fırsat olarak görmüş oldu. 23 Ağustos 1914’te Almanya’ya cenk duyuru etti. Kısa sürede Uzak Doğu’daki Almanya’ya ilişkin sömürgeleri ele geçirdi. 1914 Kasım’ı itibariyle Japonya için I. Dünya Savaşı bitti. Arkasından Mayıs 1915’te Çin’le yapmış olduğu antlaşma ile mühim ayrıcalıklar elde etti.

Elde etmiş olduğu kazanımları ABD, İngiltere ve Fransa’ya da onaylatan Japonya, 1920-1930 arası dönemde Uzak Doğu’nun en kuvvetli devleti oldu. Japonya’nın Asya’nın içine doğru yayılma isteği, bölgede çıkarlarını korumak isteyen Batılı devletleri bazı önlemler almaya itti. 1922’de toplanan “Washington (Vaşington) Deniz Silahsızlanması Konferansı”nda Japonya’nın deniz gücü sınırlandırılarak Çin’e yönelik yayılma tehdidi azaltılmaya çalışıldı.

Japonya, 1931’de sanayisi için varlıklı ham madeye haiz Mançurya’yı işgal ederek yayılma politikasını sürdürdü.

Japon askerleri Mançurya’ya giriyor (1931).

1933’te Milletler Cemiyetinden ayrıldı, 1934’te de Washington Antlaşmasını feshederek yayılmacı politikalarına engel oluşturan kısıtlamalardan kurtuldu.

Asya Asyalılarındır.” diyerek aslolan amacını daha açık dile getirmeye süregelen Japonya, Batılı devletlerin Çin’le ilgilerini kesmelerini istedi. Bu süreçte hızla silahlanarak Doğu Asya’yı egemenlik altına almak için Temmuz 1937’de Çin’e hücum etti. Fetih isteğini tüm Pasifik’te gerçekleştirmek isteyen Japonya, 1941’de Almanya ve İtalya’nın yanında II. Dünya Savaşı’na girdi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir