I. Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları

I. Dünya Savaşı, 1815 Viyana Kongresi ile temelleri atılan Avrupa siyasal haritasının değişmesine ve güçler dengesinin tekrardan kurulmasına ortam hazırladı. Avusturya-Macaristan, Osmanlı, Rusya ve Alman İmparatorlukları dağılarak Macaristan, Yugoslavya, Çekoslovakya ve Polonya benzer biçimde yeni devletler kuruldu.

İngiltere, Fransa ve Japonya, yeni dönemde güçlerini arttırdılar, “manda rejimi” adı altında yeni sömürgeler kazandılar. Milliyetçilik düşüncesi dünyada daha da güç kazanmıştır. Sadece milliyetçilik ilkesi dikkate alınmadan sınırlar çizildi. I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan sulh antlaşmalarında başta Almanya olmak suretiyle zarara uğrayan devletler, yeni bir savaşın (II. Dünya Savaşı’nın) başlamasında da etkili oldular.

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

I. Dünya Savaşı’nın İtilaf Devletleri Açısından Neticeleri

İngiltere: Yeni sömürgeler elde etti. Orta Doğu’da manda rejimleri kurdu (Irak, Filistin, Ürdün). Almanya’yı rakip olmaktan çıkararak sömürgelerini korudu.

ABD: Savaştan sonrasında tekrardan Monroe Doktrini’ne döndü.

Fransa: Almanya ve Avusturya’nın yenilmesiyle sınırlarında güvenliğini sağlamış oldu. Orta Doğu’da ve Afrika’da yeni manda rejimleri kurdu (Suriye, Kamerun benzer biçimde).

İtalya: Avrupa’da sınırlarını genişletti. Kuzeyinde Avusturya’dan topraklar aldı. Anadolu’dan kendine vaat edilen toprakları alamasa da elde etmiş olduğu adalarla Akdeniz’in kuvvetli devletlerinden biri oldu.

Japonya: Uzak Doğu’da Alman sömürgelerinden birçoğunun mandateri oldu (Marshall, Caroline adaları…). Bu bölgenin en mühim gücü durumuna geldi.

I. Dünya Savaşından Sonrasında Avrupa

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir