I. Kılıç Arslan

I. Kılıç Arslan Biyografisi

Anadolu Selçuklu Devleti‘nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah‘ın erkek evladıdır. 3. Anadolu Selçuklu Devleti Sultanıdır.

I. Kılıç Arslan, 1079 senesinde dünyaya gelmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah‘ın erkek evladıdır.

Babası Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın 1086 senesinde Suriye seferinde Melik tutuş’a yenilmesi ve ölümü üstüne, Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah onun oğulları Kılıç Arslan ve Davud Arslan’ı İsfehan’a götürdü. Kılıç Arslan burada altı yıl iyi bir eğitim ve öğretim görerek, Türk-İslam terbiyesi ile yetiştirildi.

1092 senesinde Melikşah‘ın ölmesiyle Büyük Selçuklu Devleti Sultanı olan oğlu Berkyaruk tarafınca özgür bırakılan I. Kılıç Arslan, İsfehan’dan Anadolu’ya gelmiş olarak İznik’te altı senedir boş duran Anadolu Selçuklu Devleti tahtına 1093 senesinde çıktı. Babasının ölümünden sonrasında şehri elinde tutan İznik valisi Ebu’l-Kasım, iktidarı saltanat ailesinin varislerine teslim etti. Tarafındaki Türkmen ailelerini İznik’e yerleştirerek, Anadolu’da dağılmış olan birliği tekrardan tesis etti.

Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos, hem Bizans hem de Selçuklular için bir çekince bulunduğunu belirttiği ege bölgesinde güçlenen Çaka Bey’e karşı Kılıç Arslan ile ittifak kurdu. Abidos kuşatması esnasında Bizans birliği denizden, Selçuklu ordusu ise karadan Çaka Bey‘e karşı harekete geçti. İki devlet arasındaki ittifaktan haberi olmayan Çaka Bey, I. Kılıç Arslan ile bir görüşme talep etti. Kendisini merasimle karşılayan I. Kılıç Arslan, daha ilkin Çaka Bey‘in kız kardeşi ile evlenmiş olmasına karşın 1095 senesinde verilen ziyafet esnasında kılıcını çekerek Çaka Bey‘i öldürdü.

1095 senesinde Malatya üstüne sefere çıkan Kılıç Arslan kaleyi tam düşürmek suretiyle iken, yüzbinlerce kişilik haçlı kuvvetlerinin Anadolu topraklarına girdiğini haber aldı. Bunun üstüne, muhasarayı kaldırarak hızlıca memleketini müdafaaya döndü. 1097 senesinde İznik’i muhasara eden haçlılara karşı hisar önünde ordusunu muharebeye soktu. Şiddetli çarpışmalar sonunda iki taraf da ağır zayiat verdi. Birçok haçlı kumandanı öldürüldü. Sadece düşman sürekli takviye alıyordu. Kalabalık düşman kuvvetlerine karşı meydan savaşı vermenin tehlikeli olacağını anlayan Kılıç Arslan ordusunu geri çekmek mecburiyetinde bırakıldı. Böylece 22 senelik Selçuklu payitahtı olan İznik şehri 19 Haziran 1097′de Haçlı kuvvetlerinin eline geçti.

Kılıç Arslan bundan sonrasında Danişmend Gazi ve Kayseri emiri Hasan ile birleşerek Eskişehir’e doğru harekete geçen haçlılara dağ, geçit ve vadilerde devamlı baskınlar düzenleyerek ağır zayiat verdirdi. Öyleki ki, Kayseri ve Toroslar üstünden Kudüs’e doğru yol alan haçlı ordusu Kılıç Arslan’ın ve kumandanlarının yıpratma savaşları neticesinde altı yüz binden yüzbine düştü. Neticede Kudüs’e ulaşan haçlılar bu bölgedeki büyük Selçuklu emirlerinin rekabetinden de faydalanarak 10 Mart 1098’de Urfa, 27 Haziran 1098’de Antakya ve 15 Temmuz 1099’de Kudüs’de hıristiyan idareler kurdular.

Peşinden 1101 senesinde devam eden haçlı seferleri Kılıç Arslan’ın gayretleri sonucunda başarıya ulaşmadan sonuçlandı.

İznik’in kaybından ve Birinci Haçlı seferinden sonrasında Kılıç Arslan, Anadolu Türklerini toplamaya başlayarak, Konya’yı başkent yapmış oldu. Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun parçalanmasından faydalanarak tüm İslam alemine hakim olmak teşebbüsüne girişti. Sadece Musul emiri Çavlı, Artukoğlu İlgazi ve Suriye meliki Rıdvan ile 1107 senesi Temmuz ayında Habur ırmağı kıyısında yapmış olduğu savaşı yitirdi. Yaralı olarak Habur ırmağını geçerken boğularak şehid oldu. Naşı Meyyafarikin’e götürülerek kendisi için meydana getirilen Türbeye defn edildi.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin en buhranlı devrelerinde hükümdar olan I. Kılıç Arslan, teşkilatçı bir devlet adamıydı. Üstün kumandanlık kabiliyetine haiz, yaşamı savaşım içinde geçen büyük bir kahraman ve gazidir. Mutaassıp haçlı ordusuna ağır kayıplar verdirerek, Türklerin Anadolu topraklarından atılamayacağını kanıtlama etti. Oldukça hayır işleyip ahalisinin sevgisini kazanmıştır. Hıristiyan halka da hakkaniyet ve şefkatle davrandı.

I. Kılıç Arslan, 13 Temmuz 1107 tarihinde 28 yaşlarında harp esnasında Habur Çayı’ndan geçerken atının ve kendisinin zırhlı olmasından dolayı geçemeyip boğularak öldü.

Yerine büyük oğlu Şahinşah (Melikşah) gelmiştir. Büyük Selçuklu Devleti‘nin hükümdarı olan Melikşah ile karıştırılmamalıdır.
Kaynak:Yaşam öyküsü.info

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir