I. Maximilian (Kutsal Roma İmparatoru)

I. Maximilian (Mukaddes Roma İmparatoru) Biyografisi

Mukaddes Roma İmparatoru I. Maximilian, 1493 yılından ölümüne kadar yargı sürmüş, yapmış olduğu savaşlar ve evlilikler yardımıyla Habsburg Hanedanı’nın nüfuzunu arttırmıştır.

I. Maximilian (Mukaddes Roma İmparatoru), 22 Mart 1459 tarihinde Wiener Neustadt, Avusturya’da dünyaya gelmiştir. Babası III. Friedrich, anası Portekizli Eleanore’dır. Babası 1440’ta Alman kralı, 1452’de Mukaddes Roma-Cermen İmparatoru olmuştu. Ek olarak Avusturya dükü olan babası, oğlunun eğitimine ehemmiyet verdi.

1477 senesinde Bourgogne dükünün kızı Mary ile evlenerek Fransa’nın doğu sınırında yer edinen Bourgogne topraklarının sahibi oldu. Bu vaka üstüne Bourgogne giren Fransızları 7 Ağustos 1479 tarihinde yenilgiye uğrattı. 1482 senesinde eşi ölünce Hollandalılar onun düklüğü düşmüş olduğu için itiraz etmelerine rağmen Bourgogne dükünün kızı Mary’den olma oğlu I. Philipp’i Hollanda naibi yapmış oldu.

16 Şubat 1486’da Alman kralı duyuru edilen I. Maximilian, Felemenk’i (Hollanda) oğlu Philipp’e verdi. Babası III. Friedrich’in 19 Ağustos 1493 tarihinde ölmesinden sonrasında Mukaddes Roma İmparatoru diye deklare edildi. Aynı yıl Fransa’yla imzaladığı anlaşmayla Felemenk’in kendisine ilişkin bulunduğunu Fransızlara kabul ettirdi.

Macaristan kralı I. Matyas’ın 1490 senesinde ölmesi üstüne, Macarlar ile çarpışmaya başlayarak Avusturya topraklarını geri aldı.

19 Ağustos 1493 tarihinde babası ölünce (Mukaddes Roma İmparatoru) diye deklare edildi.

I. Maximilian (Mukaddes Roma İmparatoru), İmparator olmadan ilkin 1491 senesinde Bretanya Düklüğü’nü Fransa’ya kaptırmamak istediği için Bretanya dükü François’nın yaşayan tek evladı ve varisi olan kızı Bretanyalı Anne ile evliliğe ilk adımını attı. Sadece Fransa kralı VIII. Charles’ın (1470-1498) itirazları ve tehditleri üstüne Anne, Maximilian’dan ayrılarak VIII. Charles‘la evliliğe ilk adımını attı.

Böylece Bretanya düklüğünü de kaybeden Maximilian, 1494‘te Milano dükü ve VIII. Charles’ın düşmanı Ludovico Sforza’nın yeğeni Bianca Maria Sforza’yla evliliğe ilk adımını attı. İtalya Savaşları’na Fransa’nın düşmanı olarak katıldı.

Fransa‘nın I. İtalya Savaşı’nda (1494-98) yenilgiye uğraması üstüne İtalya Fransız işgalinden kurtuldu. Sadece Maximilian, tüm dikkatini İtalya’ya yönelttiğinden İsviçre‘de artan milliyetçi isyanları görmezlikten geldi. Bunun üstüne İsviçreliler, 1499 senesinde I. Maximilian’ın kuvvetlerine karşı zafer kazanarak, İsviçre‘nin Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu’ndan muaf tutulmasını sağladılar. Sonradan Maximilian İsviçre’yi tekrardan Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu’na katmak istese de, başarısız oldu.

1500‘lere girildiğinde, Avrupa’nın durumu şöyleydi; Fransa, Kral VIII. Charles’ın ölümünden sonrasında yerine geçen XI. Louis döneminde tekrardan güçlenmiş, İtalya‘daki savaşlar tekrardan başlamış (II. İtalya Savaşı, 1499-1502), Ludovico Sforza Milano‘ya giren Fransızlarca düklüğünden ayrılmaya zorlanmış, Venedik Cumhuriyeti ve Osmanlı Devleti savaşmakta (1499-1503 Osmanlı-Venedik Savaşı), İspanya Kristof Kolomb‘un keşfettiği ABD‘ya bulgu seferleri yapmakta ve Almanya‘da huzursuzluklar başgöstermekteydi.

Maximilian, giderek büyüyen Fransız tehdidine karşı 1490’larda İspanya kralı I. Ferdinando ve kraliçesi Kastilyalı Isabel’in kızları Juana’yla (Deli) kendi oğlu Yakışıklı Philipp’i evlendirmişti; bu evlilikten 1500 senesinde sonradan Mukaddes Roma-Cermen İmparatoru ve İspanya kralı (V. Karl) Şarlken ile Mukaddes Roma İmparatoru I. Ferdinand (Mukaddes Roma İmparatoru) doğmuştu. Öte taraftan Maximilian, giderek artan Osmanlı tehlikesinin de bilincindeydi, nitekim Macaristan ve Bohemya kralı Vladislas (1456-1516)’la iyi ilişkiler kurmuş ve evlilik yollarıyla ilişkilerini sağlamlaştırmıştı. Sonradan bu evlilikler, Maximilian’ın işine fazlaca yarayacaktı.

Fransa kralı XII. Louis, II. İtalya Savaşları’nı (1499-1502) başlattıktan kısa bir süre sonrasında, Fransa İtalya’nın büyük kısmını işgal etmişti. Bunun üstüne Fransa’nın gücünden çekinen bazı devletler, Maximilian’ın öncülüğünde “Halkın Mutluluğu İçin Birlik”‘i kurdular. Louis, Birlik’e karşı fazlaca savaştı ve sonunda Birlik’i yenmeyi başardı (1508). Sadece İtalya Savaşları, giderek şiddetlenerek devam etti. Ayrıca Maximilian’ın oğlu ve İspanya kralı I. Ferdinando’nun varisi Deli Juana’nın kocası olan Yakışıklı Philipp, kayınpederini tahtı kendisine ve Juana’ya bırakmaya zorlayarak I. Felipe (1504-06) adıyla İspanyol tahtına çıkmıştı. Felipe’nin 1506’da ölmesinden sonrasında Ferdinando tahtı tekrardan elegeçirdi ve Maximilian’la kendisinin torunları olan 6 yaşındaki Carlos’yu (V. Karl) varisi duyuru etti. Böylece V. Karl Şarlken 1516’da İspanyol, 1519’da Alman ve Avusturya tahtına çıktı.

“Halkın Mutluluğu İçin Birlik” Kral XII. Louis tarafınca yenilgiye uğratılınca, Maximilian Louis’le anlaşmayı yeğledi. Sadece gizlice III. İtalya Savaşı’nda (1508-1512) Louis’ye karşı savaşan İtalyan devletlerine yardım etti.

31 Ekim 1517‘de Alman rahip Martin Luther, Wittenberg’de 95 Sav’ini kale kilisesinin kapısına asarak, Katolik papazlarını tanımadığını duyuru etti ve böylece Düzeltim Hareketi baş gösterdi. Kısa sürede Almanya‘ya yayılan Düzeltim Hareketi, Papa X. Leo‘nun tepkisini çekti. Papa’nın yakalanmasını talep etmiş olduğu Luther, Saksonya dükü III. Friedrich‘in korumasına girdi ve Papa’nın gönderilmiş olduğu aforoz kağıdını yaktı. Maximilian, başta Luther’in niçin olduğu Düzeltim hareketlerini önemsemese de, Papa’nın tepkisi ve hareketlerin tehlikeli bir halde yayılması üstüne Luther’i heretik duyuru etmek mecburiyetinde bırakıldı. Aslen Martin Luther‘in niçin olduğu Düzeltim’u önemsemeyen Maximilian, Martin Luther‘in kurduğu Protestanlık mezhebinin İmparatorluğa ve Papalığa verdiği ziyanı görecek kadar fazla yaşamadı. Sadece öldüğünde, Protestanlığı engellememekle yapmış olduğu hatanın farkına varmıştı.

Birliktelikleri :

1.eşi: Mary of Burgundy (e. 1477–1482). Eşi 1482 senesinde öldü.
2.eşi: Anne of Brittany(e. 1490–1491). Boşandı.
3.eşi: Bianca Maria Sforza (e. 1494–1510)

I. Maximilian (Mukaddes Roma İmparatoru), 12 Ocak 1519 tarihinde Wels, Avusturya’da 60 yaşlarında ölmüştür. Yerine İspanya kralı olan torunu Şarlken (V. Karl) geçmiştir.
Kaynak:Yaşam öyküsü.info

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir