İbni Firnas

İbni Firnas Biyografisi

Berberi İslam bilgini, simyacı, gökbilimci ve ozan

İbni firnas, 810 senesinde Endülüs’ün Kurtuba şehirinde dünyaya gelmiştir. Tam adı Abbas Kasım İbni firnas’dır. Âilesi, Berâbir Kabîlesindendir. Halîfe İkinci Abdurrahmân bin Yargıcı’in zamânında yaşadı. MS. 9. yüzyılda günümüzdeki İspanya ve Portekiz topraklarında Endülüs Emevi devleti vardı.

Birçok alanda çalıştı, kimya, fizik, astronomi okudu. Astronomi tabloları hazırladı, şiir yazdı, el-Makata adlı bir su saati tasarladı.

İbni firnas, kendisine özgü metodlarla bir kısım kum ve taşlardan muhteşem renksiz cam yapma usûlünü buldu. Ek olarak düzeltme kabiliyeti olan camı keşfederek gözlüğün mucidi olduğu kabul edilir. Sülfirik nitrik, nitro hidroklorik asitleri keşfetmiş, ek olarak birçok kimyevî maddeyi de ortaya çıkarmıştır. Ek olarak kaya kristallerini kesme yöntemini geliştirdi. O zamana kadar yalnız Mısırlılar kristal kesmeyi biliyordu. Bundan sonrasında, İspanya Mısır’dan kuartz ihracını bıraktı.

875 senesinde tüy ve kumaş benzer biçimde malzemeleri kullanarak ilk uçuş aletini, bir planör yapmış oldu, bir kuleden atlayarak uçmayı denedi. Uçuş büyük seviyede başarıya ulaşmış oldu, havada uzun süre kuşlar benzer biçimde süzüldü. Sadece, inişi birazcık sert oldu, yaralandı. İbni firnas’ın bu başarısından 1028 yıl sonrasında 17 aralık 1903 tarihinde Wright Kardeşler tayyare yapmış olup uçmayı başardı. Philip Hitti, “Siyasî ve Kültürel İslâm Zamanı” adlı eserinde şu şekilde der: ‘İbn Firnas, insanlık tarihinde ilk kere bilimsel uçma girişiminde bulunan kişidir.’ Alman bilim zamanı araştırıcısı Sigrid Hunke, ‘İbn- i Firnas’ın yapmış olduğu bu uçakla İkaros‘un rüyasını gerçekleştirdiğini’ dile getirmektedir. Prof. Dr. Osman Turan da İbn-i Firnas’ın “İslâm uygarlığında çağıl havacılığın öncüsü” bulunduğunu dile getirdikten sonrasında şu şekilde bir tesbiti de ilâve etmektedir: “Daha doğrusu şu dünya tarihinde ilk kere uçmayı gerçekleştiren, tayyare meydana getiren bir Müslümandır.”

Güneş ve gezegenleri hareket halinde gösteren bir “Plenatarium” da yapmıştır. İbni firnas, Alim bu cihazla yıldızlarla beraber bulutu ve şimşekleri de inceliyordu.

İbni firnas, hem de İslâm musıkîsinin İspanya’da topluma mal edilmesini elde eden kıymetli, duygulu ve oldukça duyarlı bir musikîşinasdır.

Libya‘da onun onuruna posta pulu basıldı. Irak‘ta Bağdat Internasyonal Havaalanı’nda onun anısına bir heykel dikildi. Gene Irak’da Bağdat`ın kuzeyinde “İbni firnas” isminde havaalanı vardır. Ek olarak, ay üstünde güneybatıda King ve Ostwald Kraterlerine yakın bir yerde 89 km çapındaki bir kraterin adına da “Abbas İbni firnas Krateri” adı verilmiştir.

İbni firnas, 888 senesinde 78 yaşlarında Kurtuba’da öldü.
Kaynak:Yaşam öyküsü.info

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir