İç Çözümleme Tekniği Nedir? (İç Çözümleme Örneği)

Günümüz roman ve öykü türünde anlatılanların okuyucu tarafınca kabul edilmesi, daha iyi anlaşılabilmesi ve vakalar karşısında kişilerin duygu ve düşüncelerinin aktarılması için çoğunlukla başvurulan tekniklerden birisi “İç Çözümleme“dir.

Bu teknikte kahramanların duygu ve düşünceleri okuyucuya aktarılmaktadır. Anlatıcının perspektif her şeyi gören ve bilen, kahramanın iç hayatına da tanıklık eden tanrısal bakış açısıdır. En fazla tercih edilen tekniklerden olan iç çözümleme ile kahramanların iç dünyası olduğu benzer biçimde okuyucuya sergilenir.

Bu teknikteki amaçlardan birisi de vakalar karşısında insan gerçekliğini yansıtabilmektir. Kısaca vakalar karşısında insanların ihtimaller içinde duygu ve düşüncelerini irdeleyip göstermiş oldukları davranışlar çözümlenir. Ruhsal betimlemelerin ağırlıkta olduğu bu teknik yazarlar tarafınca çoğunlukla kullanılmaktadır.

İç Çözümleme Örneği

Geçen yıl bölgede nohut hasadı iyi olunca ani bir kararla tüm tarlalarına nohut ekmeye karar vermişti. Sadece hesaplamadığı bir şey vardı ki hepimiz onun benzer biçimde düşünmüş ve nohut ekiminde bir üstün dereceli yaşanmıştı. Hasat zamanı ulaştığında bunca emeğinin karşılığını alamayacağını aylar öncesinde anlamıştı. İsteksiz bir halde tarlasına gidiyor, akşama kadar mecburi bir halde çalışmalarını tamamlıyordu. Gene mi almış olduğu kararlarla ailesinin bunca emeği boşa gidecekti? Canı sıkılıyor ve kimselerle konuşmak istemiyordu. Akşam eve ulaştığında hafifçe bir utangaçlık duygusuyla evlatlarının yüzüne bakmıyor, erkenden yatağa kaçma isteği duyuyordu.

Uyarı ⇒ İç çözümleme ile iç konuşma teknikleri çoğunlukla birbirleriyle karıştırılmaktadır. İkisi de kahramanların duygu ve düşüncelerini doğrusu iç dünyasını dile getirse de aralarındaki en büyük fark anlatımdaki bakış açısıdır. İç konuşmada bu duygu ve düşünceler bizzat kahramanın kendisi tarafınca dile getirilirken iç çözümleme de ise yazar tarafınca dile getirilmektedir.

Ifade Teknikleri

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir