İdealizm Nedir?

Batı idealizmin kurucusu Platon, varlığı ve dolayısıyla dünyayı, idealar ve görünüşler dünyası olarak iki değişik halde ele almıştır. Platon’a gore gerçeklik idealar dünyasıdır. 

İnsanın yüzleştiği ve hakikaten zannettiği her şey aslen ideaların birer yansımasıdır ve onlara ilişik bilgiler doğrulu doğrusu gerçekliği de ideası ile uyuşma ölçütüne bağlıdır. Bu sebeple insanoğlunun gözlemlediği, deneyimlediği dünya görünüşler, gölgelerden ibaret olduğunda dolayı bu gözlem ve deneyimler hiçbir süre tam olarak gerçekliğin doğru bilgisini vermez. Aslolan gerçekliğin doğrusu ideaların bilgisine akıl yöntemiyle ulaşılabilir. Bu bağlamda idealizm, mutlak olarak belirlediği ideaların bilgisinin ve ideal değerlerin genel geçer, evrensel bulunduğunu ve eğitimde de bunlara ağırlık verilmesi icap ettiğini savunur. Şu şekilde ki iyi, doğru ve güzel birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisindedir ve özünde değişmeyen evrenin sürekli unsurlarıdır. Bu sebeple içinde ne olduğu dini, felsefi, zamanı, yazınsal ve sanat içerikli eserlerden elde edilecek doğrulardan oluşan bir eğitim programı tercih edilmelidir. Şu sebeple eğitim, insanoğlunun mevcut potansiyelini temellendirme ve geliştirme süreci, öğrenme de insan zihnindeki doğuştan gelen doğru bilgilerin hatırlanması için bir uyarılma sürecidir. Öğretmen ise evrensel değerlerin taşıyıcısı, etik ve kültürel bir modeldir. Platon’a gore eğitim hem ferdin hem de devletin yapısını düzeltebilecek en mühim yöntemdir. Bilginin deposu akıldır bu sebeple eğitim, insanoğlunun doğuştan getirmiş olduğu bilgiyi ve yetileri kullanmasına imkân vermeli ve gerçekliğe ilişkin tasarımlar ortaya konulmalıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir