II. Filip (Makedonya Kralı)

II. Filip (Makedonya Kralı) Biyografisi

Doğumu : MÖ. 382 , Ölümü : MÖ. 336

Makedonya Kralı II. Filip Büyük İskender’in babasıdır.

II. Filip (Makedonya Kralı), Miladdan ilkin 382 senesinde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Amintas’dır. MÖ 359 senesinde Makedonya tahtına çıkarak 23 yaşlarında kral olmuştur. Makedonya tahtına Filip’ten ilkin ağabeyi Perdikkas çıktıysa da, onun MÖ 359’da dağlı kabilelerin ayaklanması esnasında öldürülmesi üstüne kral oldu.

Krallığını, Yunan dünyasında hatırı sayılır güçlerden biri haline getirmiş olmasına karşın, Korintliler, Atinalılar ve Spartalılar şeklinde güneydeki daha kültürlü komşuları kendisini ve dostlarını hep yırtıcı, dağda yaşayan barbarlar olarak görmüş oldu.

Gençliğinde bir süre rehin kalmış olduğu Thebai’de, meşhur komutan Epaminondas’tan mühim harp taktikleri öğrendi.

Tahta geçer geçmez ilk beliren çekince babasının üç nikahsız karısından olan oğullarının taht üstünde hak iddia etmeleriydi. Ülkede genel idarenin yardımı ile Filip bu tehlikeleri atlatmayı başardı. İkinci beliren çekince ise kuzeydeki barbar kavimlerinin krallığa karşı yaptıkları ittifaktı sadece Filip erken davranarak bu tehlikeyi de atlatmış ve MÖ. 356 tarihlerinde Makedonya sınırlarını güvenlik altına almış oldu. Ordusunu harp alanına kendi götürmüş olan askeri bir liderdi.

Kral Filip, MÖ. 356’da, parlak bir askeri başarı kazanılmış olduğu sırada, üç ayrı haberciden, üç ayrı haber almıştı. Meşhur kumandanlarından Parmeinon, muharebede İlliryalıları altetmişti; atlarından biri Olimpiyat Oyunları’nda zafer kazanmıştı ve karısı Olempia, oğlu İskender’i dünyaya getirmişti. Kahinler krala, yeni doğan oğlunun savaşlarda yenilmek nedir bilmeyen bir komutan olacağını söylediler. Kral II. Filip’in ilk karısı ve Büyük İskender’in anası Olempia, Dionysius tapınağı rahibesi, doğrusu bugünkü söylemle mabet fahişesiydi. Kral Filip, kendisiyle yatmak isteyen beraberce, erkek-kadın ayırt etmeden yatma arzusuyla tanınıyordu.

Filip’in tahta geçer geçmez yapmış olduğu en mühim işlerden biri yeni bir ordu oluşturmak oldu. Bu ordu dönemin teknolojik açıdan en gelişmiş ordusu idi. Filip’in ordu üstünde yapmış olduğu yenilikler şöyleki sıralanabilir: Faydasız bir yük olan piyadenin eşya otomobillerini ordudan kaldırdı. Süvarilerin yanlarında yalnız tek bir seyis bulundurmaya müsaade etti. Askeri disiplini en üst seviyeye getirdi.

MÖ.357 senesinde Yunan koloni çemberini deldi. Atina’nnın karşı koymasına karşın Amfipolis, Pidna ve Potideia şeklinde şehirleri zaptederken Makedonya sınırlarını denize kadar genişletti. Ayrıca Pengayon dağındaki altın madenlerini de eline geçirmiş olduğundan ekonomik olarak da güçlendi.

MÖ.338 senesinde Kral Filip, Beotya’ya kadar ilerledi ve bu senenin ağustos ayında Haironeia muharebe sahasında bağlaşık Yunanlılarla karşılaştı. Bu muharebede da çarpık muharebe düzenini kullanarak Atina ve müttefiklerini bozguna uğratmayı başardı. O sıralar 18 yaşlarında olan oğlu İskender’de bu muharebede soldaki saldırı kanadına komuta ederek kendini göstermeyi başardı. Haeronia muharebesi Yunanistan’ın kaderini belli etmişti. Bu muharebeden sonrasında tüm Yunanistan Filip’in eline geçmiş oluyordu. Makedonya kralı Thebai’ye karşı oldukça sert davrandı. Atina ise Filip’le oldukça elverişli sulh şartlarıyla anlaşmaya vardı. Haironeia Muharebesinden sonrasında Filip Yunanistan’ın durumunu görüşmek suretiyle Yunan devletlerini Korinth’e çağrı etti. Isparta haricinde tüm çağrı edilen devletler bu görüşmeye katıldılar. Kongrede bir “Hellenler Birliği” meydana getirildi ve ilerde çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek için genel sulh deklare edildi. Filip ise birliğin başkanı ve birlik ordusunun “hegamon”u doğrusu başkomutanı seçilmişti.

337 senesinde birlik meclisinin Korinth’de yapmış olduğu ilk görüşmede Filip tüm Yunanlı’ları Pers’lere karşı muharebeye çağrı etti. Bu seferin amacı Anadolu Yunanlı’larını Pers boyunduruğundan kurtarmak bununla birlikte Kserkses’in bir zamanlar Yunanistan’da yapmış olduğu tahribatın öcünü almaktı. Filip’in bu önerisi kabul edildi ve bu öç seferinin başkomutanlığına seçildi.

Makedonya Kralı II. Filip Miladdan ilkin 336 senesinde bu seferin hazırlıklarını görmüş olduğu ve Anadolu’ya generallerinden Attalos ve Parmenion’un idaresinde 10000 kişilik bir öncü kuvvet gönderilmiş olduğu sırada başkenti Aigai’de kızı Kleopatra’nın düğününde aslı kati olarak bilinmeyen bir sebep yüzünden asiller tarafınca bir suikastte 46 yaşlarında öldürüldü.
Kaynak:Yaşam öyküsü.info

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir