II. Kılıç Arslan

II. Kılıç Arslan Biyografisi

6. Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı’dır.

II. Kılıç Arslan, 1113 senesinde Aksaray’da dünyaya gelmiştir. Büyükbabası I. Kılıç Arslan, babası 5. Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I. Rükneddin Mesud’dur. I. Gıyaseddin Keyhüsrev, II. Süleyman Şah (Rükneddîn Süleyman Şah) çocuklarıdır.

1144 senesinde babasıyla beraber, Elbistan’ın fethinde bulunmuş oldu. Elbistan’ın kurtarılışı üstüne babası I. Rükneddin Mesud onu buraya melik atadı. Meliklik devrinde maiyyetindeki bir avuç akıncıyla Göksün ve Maraş bölgelerine akınlar yapmış oldu.

1147-1149 yılları aralığında cereyan etmiş olan II.Haçlı seferine karşı babasıyla beraber savaştı. Sultan I. Rükneddin Mesud Kilikya Seferi’nden dönüşünde hastalığa yakalandı. Türk töresine uygun olarak üç oğlu (II. Kılıç Arslan, Dolat ve Şahinşah) içinde paylaştırdı. Büyük oğlu II. Kılıç Arslan sultan unvanıyla Konya’da tahta çıkacak, ötekilere de melik unvanıyla kendilerine verilen vilayetlere gideceklerdi. Sultan I. Rükneddin Mesud tüm beylerin huzurunda tahtından inerek oğlunu tahta çıkardı. Böylece II. Kılıç Arslan resmen 1155 senesinde sultan deklare edildi.

Kısa zamanda babasının yarım bıraktığı işleri tamamlamak suretiyle teşebbüslere geçti. Büyük Selçuklu Devleti Sultanı, Ahmed Sencer‘ın vâris bırakmadan 1157’de vefat etmesi üstüne Anadolu Selçuklu Devleti tamamen müstakil oldu.

II. Kılıç Arslan, hükümdarlığının ilk yıllarında tahtta hak ileriye sürerek ayaklanan kardeşleriyle uğraşmak mecburiyetinde bırakıldı. Ortanca kardeşini (Dolat) yakalatıp öldürdü. 1156’da Maraş’a yürüdü ve kenti ele geçirdi. Topraklarına hücum eden Suriye Atabeyi Nurettin Mahmut Zengi üstüne yürüdü. Nurettin Mahmut Zengi’nin ölümünden sonrasında Tokat, Niksar ve Sivas’ı ele geçirdi. Mengücekoğullarını da egemenliği altına alarak Fırat Nehri’nden Sakarya Nehri’ne kadar uzanan toprakları Anadolu Selçukluları Devleti’nin yönetimi altında birleştirdi.

1157 senesinde Anteb’i (Ayıntab) ele geçirdikten sonrasında Raban’ı kuşattı. Artan kuvveti rakiplerini telaşa düşürdü. Başta Bizans olmak suretiyle yöredeki beyler bir ittifak kurdular. Kılıç Arslan bu işbirliğini bozmak için harekete geçtiyse de başarıya ulaşmış olamadı ve 1162′ de İstanbul’a gitti. İmparator I. Manuel Komnenos ile buluştu. 1163’te Danişmendliler üstüne yürüdü. 1165’te Elbistan, Darende ve Tohma Suyu kıyılarını, 1169’da da Kayseri ve Zamantı yöresini Danişmendilerden aldı. Sonrasında kardeşi Şahinşah üstüne yürüdü. Ankara ve Çankırı’yı ele geçirdi.

1171 senesinde Malatya’yı kuşattıysa da bir süre sonrasında kuşatmayı kaldırmak mecburiyetinde bırakıldı ve Kayseri’ye döndü. 1175 senesinde Danişmendlilerin elindeki tüm kentleri alarak beyliğe son verdi.

II. Kılıç Arslan’ın giderek Bizans İmparatorluğu için ciddi bir çekince haline geldiğini gören İmparator Manuel Komnenos, komuta etmiş olduğu bir orduyla II. Kılıç Arslan’a karşı harekete geçti. Bizans Ordusu (Miryokefalon) Myriokephalon’un (Hoyran Gölü ile Kumdanlı arasındaki dar bölge) bulunmuş olduğu dar ve sarp vadiye girdi. Pusuda bekleyen Türk Ordusu, her taraftan hücuma geçerek düşmanı ok yağmuruna tuttu. Korkulu bir çökertilen ve pek oldukça kayıplar veren İmparator Manuel Komnenos sultana sulh önerisinde bulunmuş oldu. Sultan, Eskişehir’deki istihkâmların yıkılması koşuluyla bu öneriyi kabul etti (Eylül 1176). Myriokephalon zaferi Türk ve Bizans tarihinin mühim vakalarından biridir.

1071 Malazgirt zaferi Türklere Anadolu’nun kapılarını açmış ve 1176 Myriokephalon zaferi de burasının artık Türklerden geri alınamayacağını ortaya koymuştur. Miryokefalon Savaşı’dan sonrasında II. Kılıç Arslan, Kütahya ve Eskişehir’i fethetti.

II. Kılıç Arslan batı sınırlarını güvence altına aldıktan sonrasında doğuya yöneldi. 1178’de Malatya’yı aldı. Bir ara Selahaddin Eyyubi ile çekişmeye girdiyse de 1180’de Malatya’ya döndü ve ilerlemiş yaşına rağmen Batı Anadolu’da yeni fetihler yapmış oldu.

İlerlemiş yaşı sebebiyle ülkeyi eski Türk töresine nazaran 11 oğlu içinde paylaştırdı (1186). II. Kılıç Arslan ülkeyi 11 oğlu içinde paylaştırırken, yaşamının son günlerini rahatlık içinde geçirmeyi umuyordu, sadece oğullarının saltanat kavgasına girmeleri huzurunu kaçırdı. Büyük oğlu Kutbeddin Melikşah babasına karşı harp açtı. Kendisini zorla veliaht yaptırarak Konya’da tahta oturdu (1189).

Ayrıca Anadolu’ya gelen Üçüncü Haçlı Ordusu, Konya’ya girdi (1190). II. Kılıç Arslan’ın sulh önerisini kabul ederek Kudüs’e doğru yola çıktılar. Oğlu Kutbeddin Melikşah’ın yanında gözaltında tutulan Sultan II. Kılıç Arslan bir fırsatını bulup oğlu Nurettin’in yanına gitti. Sonrasında diğeri oğullarını dolaştı, sadece hiçbirinden sevgi ve saygı görmedi. Sonunda ufak oğlu I. Gıyaseddin Keyhüsrev onu saygıyla karşıladı. II. Kılıç Arslan da onu veliaht duyuru etti. Beraber Kutbeddin Melikşah’ın üstüne Konya’ya yürüdüler. Kutbeddin Melikşah, Aksaray’a firar etti. II. Kılıç Arslan son bir kez daha tahta oturdu. Kutbeddin Melikşah’ı izleyerek Aksaray’a geldi. Burada hastalığa yakalandı ve Konya’ya dönerken yolda 79 yaşlarında öldü. Yerine I. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta geçti.

Sultan II. Kılıç Arslan Döneminde devletin tam bağımsızlığı ve Anadolu Türk birliği büyük seviyede gerçekleştirilmiştir. Onun döneminde bayındır hareketine girişilmiş ve Türkistan’dan gelen binlerce Türkmen Anadolu’ya yerleştirilmiştir. Sultan II. Kılıç Arslan, 37 senelik yönetimi esnasında başarısı ve adaletiyle bir tek Türklerin değil yönetimi altında yaşayan Hristiyanların da itimatını kazanmıştı.

II. Kılıç Arslan kendisi Konya’da kalırken 1186’da ülkesini 11 oğlu içinde şöyleki paylaştırdı:
1 – Kutbeddin Melikşah – Sivas, Aksaray
2 – Rükneddîn Süleyman Şah – Tokat ve civarı
3 – Nureddin Sultanşah – Kayseri ve civarı
4 – Muğiseddin Tuğrulşah – Elbistan
5 – Muizeddin Kayserşah -Malatya
6 – Muhiddin Mesud – Ankara merkez. Çankırı, Kastamonu ve Eskişehir
7 – I. Gıyaseddin Keyhüsrev – Uluborlu, Kütahya civarı
8 – Nasreddin Berkyarukşah – Niksar, Koyulhisar
9 – Nizameddin Argunşah – Amasya
10 – Arslanşah – Niğde
11 – Sancarşah – Ereğli ve güneyi

II. Kılıç Arslan, 26 Agustos 1192 tarihinde 79 yaşlarında Konya’da ölmüştür. Yerine I. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta geçti.
Kaynak:Yaşam öyküsü.info

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir