II. Osman

II. Osman Biyografisi

II. Osman, 16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam halifesidir.

Osmanlı padişahlarının on altıncısı olan Genç Osman, amcası I. Mustafa‘dan sonrasında çıkmış olduğu Osmanlı tahtında 4 yıl kadar kısa bir süre kalmış, yapmayı düşündüğü ıslah hareketlerinin devlet erkanının aleyhine olması tahttan indirilmesine niçin olmuştur.

II. Osman, 3 Kasım 1604‘te İstanbul‘da dünyaya geldi. Babası I. Ahmet, anası ise Mahfiruz Hatice Sultan‘dır. İyi bir eğitimle yetiştirilen şehzade Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca şeklinde diller öğrendi. Matematik, tarih, edebiyat şeklinde alanlarda devrin âlimlerinden dersler aldı. Amcası I. Mustafa‘nın akli dengesinin bozuk olması dolayısıyla 26 Şubat 1618‘de, 14 yaşlarında iken Osmanlı tahtına geçti.

Genç Osman tahta çıkmış olduğu sırada Sadrazam Halil Paşa, İran Seferi’ndeydi. 26 Eylül 1618‘de imzalanan Serav Antlaşması‘yla iki devlet içinde yine sulh sağlandı. 1620 yılının yazında Halil Paşa komutasındaki Osmanlı donaması Adriyatik’e kadar ilerledi. İtalya’da birçok yere asker çıkardı. Manfredonia işgal edildi.

İktidarının üçüncü senesinde 1621 Nisan’ında büyük kardeşi şehzade Mehmet’i boğdurdu.

Uzun bir süredir devam eden Osmanlı Devleti ile Lehistan arasındaki dostluk bozulmaya başlamıştı. Lehliler Boğdan’nın işlerine müdahele etmeye başlamış ve Boğdan’a ilişkin Hotin Kalesi’ni işgal etmişlerdi. Eflak ve Erdel bölgesinde de gerginlik yaşanmaktaydı. Ek olarak Boğdan Voyvodası Gratiani, ihaneti yüzünden azledilince Lehistan’a sığınmıştı. Tüm bunların üstüne Genç Osman, Özi Beylerbeyi İskender Paşa ile 21 Mayıs 1621‘de Lehistan Seferi’ne çıktı. 1 Eylül 1621‘de Hotin Kalesi kuşatıldı. Lehistan’nın sulh istemesi üstüne 29 Eylül 1621‘de Hotin Antlaşması yapılmış oldu. Ocak 1622’de İstanbul’a geri döndü. Antlaşmaya nazaran Lehler ve Osmanlılar birbirlerinin sınırlarını geçmeyecek ve Lehistan, Kırım Hanlığı’na haraç verecekti.

Sadece Genç Osman, harpte istediği başarıyı sağlayamamıştı. Orduda bazı ıslahatlar hayata geçirmeye karar verdi. Kapıkulu ocaklarını kaldırarak, yerine Anadolu, Suriye ve Mısır Türklerinden oluşan, yalnız askerlikle uğraşan, itaatkâr bir ordu kurma gayesindeydi. Yeni düzenlemeler için sayım yapılınca maaş defterlerinde şahıs sayısının azca olduğu ortaya çıktı. Genç Osman, fazladan para ödemeyi kesince bu paradan yararlananlar Genç Osman’a karşı cephe aldılar. Saray, Harem ve İlmiye teşkilatlarını tekrardan düzenlenmesini istese de etrafındaki devlet adamlarından destek alamıyordu.

Genç Osman Anadolu’ya bizzat giderek asker toplamak ve Dürzi Maanoğlu Fahrettin‘nin Anadolu’da başlatmış olduğu isyanı durdurmak istiyordu. Sadece devlet adamları bu isteğini uygun bulmamışlardı. Bunun üstüne Genç Osman, hacca gitmek için hazırlıklar hayata geçirmeye başladı. Hac güzergâhı üstündeki yerlerden geçerek emeline ulaşmak gayesindeydi. Padişahın hacca gitmek istemesini bahane eden Yeniçeriler, isyan başlattı. İsyanı büyümeye başladı ve Yeniçeriler bazı devlet adamlarının idamını istediler. Yeniçerileri ve Sipahileri ikna etmeye çalışan Genç Osman başarısız oldu. Bu başarısızlığın bedelini tahttan indirilerek ödedi. Genç Osman Yedikule zindanlarına götürülerek 20 Mayıs 1622‘de idam edildi. Sultan Ahmet Camii’nde I. Ahmet türbesine defnedildi.

Osmanlı halkı Genç Osman’ı seviyordu. Ölümü Anadolu’da isyan başlamasına niçin oldu. Yapacağı ıslahatlarla Osmanlı ordusunu yenileyip düzene sokması saraydan bazı devlet adamlarının işine gelmediği için tecrübesizliğinden yararlanıldı.

Genç Osman iyi bir binici ve tabanca ve harp mevzularında uzman bir padişahtı. Din ve ilim mevzularında kendini geliştirmişti. “Farisi” mahlasıyla yazdığı şiirleri bulunmaktadır.

Fatih Sultan Mehmed devrine kadar yapıldığı şeklinde saray dışından, Şeyhülislam Es’ad Efendinin ve Pertev Paşa’nın kızları ile evliliğe ilk adımını attı.
Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren padişah saray dışından evlenmediği için bu davranış mühim bir değişim oldu.

Eşleri ve Evlatları:
Ayşe Hatun – Şehzade Ömer’in anası.
Akile Hatun – Şehzade Mustafa ve Zeynep Sultan’ın anası.

Kaynak:Yaşam öyküsü.info

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir