II. Ramses

II. Ramses Biyografisi

II. Ramses
Doğumu : M.Ö. 1302 Teb, Mısır
Ölümü : M.Ö. 1213 Pi-Ramesses, Mısır
Devlet başkanı, Firavun

Eski Mısır‘da, 19. Hanedan firavunlarından biridir. MÖ 1279 yılından, MÖ 1213 yılına kadar yargı sürmüştür.

II. Ramses, Milatan ilkin 1302 senesinde Mısır’ın Teb şehrinde dünyaya gelmiştir. 89 yıl yaşayıp Milatan ilkin 1213 senesinde ölmüştür. Eski Mısır’da, 19. Hanedan firavunlarından biridir. Babası Yeni krallık periyodunun 19. Hanedanının 2. Firavunu I. Seti olup annesinin adı Tuya’dır.

II. Ramses, 14 yaşlarındayken babası I. Seti tarafınca veliahtı olarak seçildi. Babası I. Seti MÖ 1279 senesinde ölünce 23 yaşlarında Firavun olarak başa geçti. MÖ 1279 yılından, MÖ 1213 yılına kadar yargı sürmüştür. II. Ramses, 66 senelik hükümdarlık süresi ile, Antik Mısır tarihinde en uzun süre tahtta kalan ikinci hükümdardı ve Rameses, Ramesses, Büyük Ramses benzer biçimde değişik isimlerle biliniyordu.

Hükümdarlığın ilk yıllarında Aşağı Nubia’ya (Sudan) meydana getirilen altın arama seferlerinin tertipli ve kafi su gereksinimini karşılamak suretiyle çölde büyük bir kuyu açtırdı. Suriye ve Filistin’deki Mısır egemenliğinin sürdürülmesi bakımından stratejik önemi olan Nil deltasında Per Ramesse adıyla malum büyük bir krallık yerleşimi yaptırdı.

II. Ramses, Krallık Evlatları olarak malum bir kurum kurmuştur ve burada 110’a yakın evladı olduğu tahmin edilmektedir. Bu çocuklar içinde, evlendirilmiş olduğu iki kızı Bintanath ve Meritamen, kralın ilk oğlu Amun-her-khepeshef, ikinci oğlu Kha-em-waset, Sethkaneth ve kraldan sonrasında onun yerine geçen 13. oğlu Merenptah bulunmaktadır.

II. Ramses, 15 yaşlarında hemen hemen firavun değil iken 13 yaşındaki ilk eşi Nefertari ile evliliğe ilk adımını attı. Nefertari’nin minimum dört oğlu ve iki doğmuştur. Meritamon isminde kızı ile babası olmasına rağmen II. Ramses evliliğe ilk adımını attı. Isetnofret adlı eşinden olan Bintanath adlı kızı ile de evliliğe ilk adımını atmıştır.

Nefertari, Isetnofret, Maathorneferure, Meritamen, Bintanath, Nebettawy, Henutmire ve Mat-Hor adlarında eşleri oldu. Ramses’in hükumdarlığı süresince ortalama olarak kırk sekiz ile elli içinde oğlu olmuştu.

28 yaşlarında iken Milatan ilkin 1274 senesinde Hitit Krallığı ile Yeni Mısır Krallığı içinde meydana getirilen Kadeş savaşında savaşın kati bir galibi olmadı. Savaşın sonunda Hititler ve Mısır içinde tarihin ilk yazılı antlaşması olarak sayılan Kadeş Antlaşması imzalandı ve iki devlet uzun soluklu bir sulh dönemine girdi. 1270 senesinde da Hitit kralının kızı Mat-Hor ile evliliğe ilk adımını attı. Kadeş Anlaşması kil üstüne Hitit dilinde yazılmış bir örneği İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunmaktadır.

II. Ramses’in görkemli Ebu Simbel Tapınağı

Ramses’in hayatında yapmış olduğu kent ve tapınaklar da fazlaca mühim bir yer tutmaktadır. Kurduğu Per-Ramses şehri ülkenin yeni başkenti olmuştur. Yapmış olduğu en mühim mabet ise Kraliçe Nefertari’ye adamış olduğu Ebu Simbel‘deki dağın içine oyulmuş büyük tapınaktır. Öteki birçok firavunun yapılarının tersine II. Ramses’in inşa ettirmiş olduğu birçok yapı ve mabet günümüze kadar başarıyla korunmuştur. Bunlara örnek olarak Ebu Simbel tapınağı ve eski Per-Ramses şehrinde yer edinen Ramesseum tapınağı örnek verilebilir. Per-Ramses demek Ramses’in kenti anlama gelir. Per-Ramses’in eski adı Avaris’tir.

II. Ramses, ihtiyarladığında yerini ilk oğlu Kha’ya bıraktı sadece Kha 60 yaşına vardığında ölünce taht 13. Oğlu Merenptah’a kalmıştır.

II. Ramses mumyası

II. Ramses, Milatan ilkin Mısır’da Nil deltasında yaptırdığı kendi adı ile anılan Pi-Ramesses şehrinde 89 yaşlarında M.Ö. 1213 senesinde ölmüştür. Mumyası Kahire Müzesi’nde saklanmaktadır.

II. Ramses, birçok tarihçiye gore, İsrail oğullarına eziyet eden ve Musa peygamber ile savaşım eden firavun. Musa, asası ile Kızıl Denizi ikiye bölüp oluşturulan yoldan kölelerle geçerken, onları kovalayan Ramses ve adamları denizin kapanması ile boğulmuş.
Kaynak:Yaşam öyküsü.info

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir