İKİNCİ KAHİRE KONFERANSI (4-6 ARALIK 1943)

İnönü, Churchill ve Roosevelt içinde gerçekleşti (Görsel 2.38). Churchill, Türkiye’nin muharebeye girmesi mevzusunda ısrar eden oldu ve bağlaşık kuvvetlerin yararlanabilmesi için Türkiye’deki havaalanlarının hızlıca tamamlanmasını istedi.

Türkiye’nin muharebeye iştirak etmesi hâlinde galip devletler yanında yer alarak sulh görüşmelerinde elinin kuvvetli olacağını, aksi takdirde cenk sonrası gelişmelere izleyici kalacağını açıkladı. Bu sefer Müttefiklerin ağır baskısı ile karşılaşan İnönü, ilke olarak muharebeye katılmayı kabul etti fakat Türkiye’nin gereksinim duyduğu askerî araç-gereç ve teçhizatın tamamlanmasını ve ortak hareket planının belirlenmesini bunun ön koşulu saydı. 1944 yılı başlarında Türk ve İngiliz askerî yetkililerinin Türkiye’nin ihtiyaçlarının tespiti mevzusundaki emekleri sonuca ulaşamadı. Bu durum Müttefiklerin Türkiye’ye yaptıkları tabanca ve araç-gereç yardımını durdurmalarına niçin oldu. Böylece Türkiye ile Müttefikler arasındaki ilişkiler en alt düzeye indirilmiş oldu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir