İkinci Üç İmparatorlar Ligi

İkinci Üç İmparatorlar Ligi başlıklı mevzuyu daha iyi anlayabilmek için ilk olarak Birinci Üç İmparatorlar Ligi başlıklı yazıyı okumanızı tavsiye ederiz.

Bismarck Avusturya-Macaristan ile yapmış olduğu bu ittifakın Rusya tarafınca bir çekince olarak görülüp bu ittifakın içinde yer almasına niçin olmasını istemekteydi.

Otto Von Bismarck

Rusya İlk olarak bu ittifakı kendisine karşı yapılmış hissetse de aynen Bismarck’ın düşündüğü benzer biçimde kendisini bu ittifaka dâhil olmak zorunda hissetti.

Rusya’yı buna iten nedenler olarak; İngiltere’nin bilhassa Berlin Kongresi’nden sonrasında artık Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü savunmamaya ve Osmanlı içinde kendisine yakın unsurları destekleyerek bunlara devlet kurdurma politikasına başlaması, İngiltere’nin Kıbrıs’a yerleşmiş olması, İngiltere ile Orta Asya’da bir mücadelenin olması ve Türk Boğazları mevzusunda Avrupalı Devletlerin izleyebileceği değişik politikaları sayabiliriz.

Bu benzer biçimde sebeplerin neticesinde 18 Haziran 1881 senesinde gene Berlin’de İkinci Üç İmparatorlar Ligi anlaşması imzalandı. Bu antak kalma öylesine gizli saklı tutuldu ki sadece 1918 senesinde açıklandı. Bu antak kalma genelinde de AvusturyaMacaristan ile Rusya içinde bir çatışma alanı olan Balkanlar bu iki ülke içinde nüfuz alanları olarak paylaştırılmıştır. Sadece tüm paylaşımlara karşın Avusturya-Macaristan’ın Rusya’nın haklarını dikkate almayan politikalar yürütmesi neticesinde Birinci Üç İmparatorlar Ligi’nde olduğu benzer biçimde bu lig de Balkanlar üstündeki mücadeleden (1885 yılındaki Doğu Rumeli ve Bulgaristan Krizi) dolayı bozulmuştur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir