İletişim Olarak Eğitim Nedir?

Eğitim, kültürleme süreci olarak da tanımlanmaktadır. Kültürleme ise kültürel değerlerin aktarımıyla gerçekleşen bir süreçtir. Bireylerin, toplulukların, toplumların birbirine kültürel değerleri aktarabilmesi ise yazışma ile gerçekleşir.

İnsanlar varoluşundan itibaren birbirleri ile yazışma kabiliyetleri yardımıyla etkileşimde bulunmuşlar, kültürlerini de bu etkileşim ile aktarabilmişlerdir. Toplumsallaşma sürecinde, kişinin kendisinden ilkin mevcud kuralları öğrenmesi kurallara uygun cemiyet içinde kendine verilen görevi oynaması için yazışma mühim bir olgudur.

İletişim yardımıyla bireyler çevresini etkileyebilmekte, gereksinimlerini karşılayabilmekte ve amaçlarını, istediği değişimleri gerçekleştirebilmektedir. Eğitimin temeli de iletişime dayanmakta ve gerek eğitim kurumlarının işleyişini sürdürmesi gerekse eğitimin amaçlarına ulaşabilmesi için yazışma oluşturmak gerekmektedir.

İletişim, sözcüklerin, resimlerin ve figürlerin kullanılarak data aktarılma sürecidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir