İletişim ve İletişim Öğeleri

Duygu ve düşüncelerin karşı taraftaki kişiye konuşma, yazı, işaret, jest ve mimik benzer biçimde çeşitli yollarla aktarılması sürecine yazışma denir. Bu data, duygu, anlam ve fikir alışverişi minimum insanlık zamanı kadar bir geçmişe haizdir. İnsanların bir arada yaşayabilmelerinin temelinde birbirleriyle yazışma kurabilmeleri yatmaktadır.

İnsanlar toplu bir halde yaşadıklarından, her türlü fikir ve duyguyu başkalarına aktarma ihtiyacını tarih süresince hissetmiştir. Bu yüzden insan yaşamış olduğu toplumun dilini ve kurallarını öğrenerek topluluğun bireyleriyle etkileşim halinde kalmıştır. Bir toplumun meydana gelmesinde ve ilerlemesinde yazışma son aşama ehemmiyet arz ettiğinden zaman içinde iletişime verilen kıymet de artmıştır.

İletişim birçok yoldan yapılabilmekle beraber en gelişmiş yöntemi ise dildir. İnsanlar arasındaki etkileşimin oldukça büyük bir kısmı dilin yardımıyla gerçekleşmektedir. Eğer insanoğlu dilin bu etkisi altına alan gücünden yararlanmış olmasaydı günümüz dünyasının oldukça değişik olacağını söylemek zor olmazdı.

İletişim Ögeleri

İletişim sürecinin gerçekleşmesi esnasında birçok öge vazife almaktadır. Sıhhatli bir yazışma sürecinin ögeleri ise aşağıdaki gibidir.

Gönderici

Gönderici ya da kaynak olarak adlandırılan öge iletişimin sürecinin başlatıcısıdır. Gönderici, duygu ve düşüncelerini karşı tarafa aktaran ögedir.

Alıcı

Kaynak tarafınca yollanan iletiyi ya da mesajı alan ögedir. Kimi zaman bir şahıs ya da topluluk olabilir bu öge.

İleti

Alıcaya aktarılması amacıyla gönderici tarafınca yollanan mesaja ileti denilmektedir. İleti görsel ya da işitsel şekilde olabilir.

Kanal

Kaynak tarafınca alıcıya aktarılan mesajın gönderilme şekline kanal denilmektedir. Ses, ışık, görsel, işaret, tv, telefon kanal olabilecek ögelerdendir.

Dönüt (Geri Bildirim)

Göndericiden alınan mesaja alıcının bir yanıt vermesi dönüt doğrusu geri bildirimdir. Dönüt ile iletilen mesajın ulaşılıp ulaşılmadığı anlaşılabilir.

Bağlam (Ortam)

İletişim sürecinin gerçekleştiği mekana bağlam ya da ortam denilmektedir.

Kod

Gönderici ve alıcı içinde meydana getirilen iletişimin her iki taraf tarafınca malum bir kodlamayla gerçekleşmesidir. Mesela dil iki tarafın da bilmiş olduğu kodlardan oluşur. Trafik işaretleri de gönderici ve alıcı arasındaki hususi bir kodlamadır. 

ÖRNEK

Öğretmen; “Bu sınavda yüksek not almayı bekleyen var mı?” dedi.

Arka sıralardan Ahmet parmak kaldırdı ve “Ben” dedi.

Gönderici: Öğretmen

Alıcı: Öğrenciler

İleti: Bu sınavda yüksek not almayı bekleyen var mı?

Dönüt: Ben

Kanal: Ses

Bağlam: Derslik

UYARI: İletişimin yalnız iki canlı, doğrusu insanoğlu içinde gerçekleşmeyebilir. Cansız bir varlıkla da yazışma kurulabilir.  Mesela sokakta çoğunlukla rastladığımız şu trafik işaretini yazışma yönünden inceleyelim:

Gönderici: Tabela

Alıcı: Sürücü

İleti: Buraya park etmek yasaktır.

Dönüt: Sürücünün park etmemesi (Dönüt fiil de olabilmektedir)

Kanal: Görsel

Bağlam: Sokak

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü benzer biçimde yazışma bir insanla trafik tabelası içinde kurulmuştur.

İletişim Çeşitleri

İletişimin çeşitleri üç değişik başlıkta sınıflandırılmaktadır.

1. Sözlü İletişim

İletişimin insanoğlu içinde sesli bir halde yapılmasıdır. İnsanlar duygularını ve düşüncelerini dilin yardımıyla karşı tarafa süratli bir halde sesli olarak aktarabilir.

2. Yazılı İletişim

Gene burada da insanoğlu arasındaki etkileşim dil yardımıyla sağlanır. Sadece burada duygu ve düşünceler ses aracılığı ile değil, dildeki sembollerin bir nesne üstüne çizilmesiyle gerçekleşir. Mesela bugün mektuplar, kitaplar, web ortamındaki mesajların yazılıdır. Binlerce yıl öncesinde insanların mağaralara çizmiş oldukları resimler bu çeşitteki etkileşimin ilk örnekleri olarak değerlendirilir.

3. Sözsüz İletişim

İnsanlar arasındaki etkileşim esnasında dilden değişik olarak karşı tarafa bildiri aktaran baş ve yüz hareketleri, jest ve mimikler, bakışlar, vücudun duruşu, gözler sözsüz iletişimin unsurlarıdır. Bu mesajlar herhangi bir söz yardımı olmadan aktarılır. Mesela karşı tarafa sert bir bakış atmak, karşı tarafın bir isteğini olumsuzca kafa sallamak buna örnek gösterilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
9.Derslik Ders Mevzuları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir