İmge Nedir? İmge Örnekleri, İmge Hakkında Bilgi

Onbinlerce kelime mevcudiyetine karşın dil; bazı duyguların ve düşüncelerin aktarılmasında yetersiz kalabilmektedir. Bu durumda ozan sizce ne yapmalıdır?

Yazınsal türlerin önünde soyutlamanın zirvesine çıkan, büyük bir duygu yoğunluğu barındıran şiir ifade açısından değişik yollara başvurulmasını mecburi kılar. Sözcüklerin yetersizliği ve duygu yoğunluğu karşısında ozan imge özelliğinden yararlanır. İmgelerden uzak bir şiirin düşünülmesi de mümkün değildir.

İmge Nedir?

İmge sözcüğünün Türk Dil Kurumuna nazaran manası “Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, hayal” şeklinde belirtilmektedir. İmge gerçekliğin haricinde şairin dış dünya ile gözlemlerini kendi zihninde yeni bir forma sokmasının arkasından düş dünyasında oluşturduğu tasarımlar şu demek oluyor ki görüntülerdir. Burada şunu vurgulamak da yarar vardır: İmgeyi ozan dış dünyada karşılığı olmayacak bir halde kendi zihninde tasarlayacağından imgeler alışılmışın dışındadır şu demek oluyor ki örneksiz olmak zorundadır. Şiirde imgeyi tek bir sözcük halinde görebileceğimiz benzer biçimde birden fazla kelimeyle ya da dizeler süresince da görebiliriz. 

İmge Örnekleri

Onu her gördüğümde aklım kırılıyordu.

Yukarıdaki cümlede “Aklın kırılması” günlük yaşamda kullanılan bir ifade değildir. Bu ifade alışılmışın haricinde şu demek oluyor ki örneksiz bir halde birinin kafasında tasarlandığı için imge örneğidir.

Oysa ay bir ateş benzer biçimde yağıyor
usul usul terliyor bir batık vapur
kan sızıyor bir halkın dinmeyen uğultusundan
ve eskiden bir şehire girdiğimi hatırlıyorum
bir şehire yerleştiğimi hatırlıyorum
rüzgârın eskittiği bir şemsiyeyle
suyun paslandırdığı bir silâhla
hepimiz benzer biçimde bir avuç bedenimle
yarım dirimler yarım ölümler taşıyarak
bir denizin altından
oldukça ağır bir denizin altından
ağzı tıkalı bir sürahi benzer biçimde
suyun yüzüne çıktığımı
Turgut UYAR

Turgut Uyarın yukarıda yer edinen şiirinde imgesel bir ifade ön plana çıkmaktadır. Ayın bir ateş benzer biçimde yağması, batık bir geminin terlemesi sadece şairin zihninde canlandırdığı bir görüntü olabilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir