İnsan Hayatında Uydu ve İletişim Teknolojisi

21. yüzyılın tehlikeli sonuç teknolojilerinden kabul edilen uydu teknolojisi, büyük bir hızla gelişmekte ve yeni uygulama alanları ortaya çıkarmaktadır.

Gözlem amacına yönelik uydu sistemleri giderek daha büyük ehemmiyet kazanmaktadır. Bu teknolojilere haiz ülkeler savunmalarında, ekonomilerinde ve bilimsel araştırmalarında büyük kazanımlar elde etmektedirler.

Uydu teknolojileri uzak mesafelere ulaşabildiği ve altyapı çalışmalarına ilişkin bir kısım zorunlulukları ortadan kaldırdığı için oldukça mühim işletme kolaylıkları ortaya koymaktadır. Uydular; hava tahmini, güvenlik problemlerinin çözümü, mobil uydu iletişimi, toplumsal ağlar, navigasyon, ölçme ve haritacılık benzer biçimde birçok alanda kullanılmaktadır. Uydular görüntü ve sesin net ulaşımı için bilişim teknolojisinde mühim bir araçtır.

Bilgisayar ve bilgisayar ağları üstünden süratli ve güvenilir bir halde komünikasyon amacıyla geliştirilen Genel Ağ, günümüzde insanların vazgeçemediği bilişim teknolojilerinden biri olmuştur. Bilginin ve bilimin gelişmesiyle ortaya çıkan teknolojiler, insan gücünün esas olduğu endüstri toplumundan bilgisayarların dâhil olduğu informasyon toplumuna geçişi elde etmiştir. Bu geçişle üretim, komünikasyon ve ulaştırma sistemlerinde mühim değişimler meydana gelmiştir. Informasyon toplumu, insanlardan okuryazar olmanın yanında bilgisayar teknolojilerini de belli oranda kullanabilmelerini istemektedir.

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Eğitimde Değişen teknolojinin Kullanılması

Eğitimde kullanılan etkileşimli tahtalar, projeksiyon cihazları, elektronik sözlükler, akıllı hesap makineleri değişen teknolojinin eğitimde ne kadar yoğun olarak kullanıldığının göstergeleridir. Günümüzde işletmeler içinde yaşanmış olan küresel rekabet yeni teknolojilerin kullanım alanlarını artırmıştır. İşletme sahipleri, maliyet tasarrufu sağlamak, küresel rakipleriyle rekabet edebilmek ve müşterilerine daha iyi hizmet götürebilmek için yeni teknolojileri kullanmak zorunda kalmışlardır.

İletişimin kitlesel boyutlara varmasında kitle yazışma araçları (tv, radyo, gazete, Genel Ağ, vb.) temel görevi üstlenmiştir. Bu araçlar, yeni kültürel biçimlerin ortaya çıkmasına yardım etmekte, bununla birlikte mevcud kültürel yapılardan da etkilenmektedir. Medya, günümüzde kültürün ayrılmaz bir parçası olmuştur. Medya ile kültür arasındaki bu bağlantı, tüm belirsizliğine karşın kitlesel yazışma araçlarıyla sağlanmaktadır.

İnsanlar, günümüzdeki yazışma teknolojileri ile kendilerini geliştirme ve eğitsel faaliyetlerde bulunma yönünde yeni imkânlara kavuşmuştur. Bilhassa uydu yayıncılığındaki gelişmelerle uzaktan eğitim programları ile mezuniyet belgesi sahibi olabilmenin yolu açılmıştır.

Yeni Iletişim Araçları

İnsanlar, yeni komünikasyon araçlarının sağlamış olduğu imkânlarla informasyon, eğlence, fotoğraf ve anı paylaşımında bulunabilmekte, interaktif olarak haberleşebilmektedir. Iletişim yöntemi olarak sms, e-mail vb. teknolojik yazışma araçlarını kullanmaktadır. Cep telefonu ile Genel Ağ’a bağlanabilmekte, dizi ve film izleyebilmekte, borsada hisse senedi alım satımı yapılabilmektedir. Bu teknolojik gelişmeler insanların süre kaybı olmadan yazışma gereksinimlerini karşılamalarını sağlamaktadır.

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, reklam sektörünün standardını ve yaygınlığını artırmıştır. Reklam sayısı ve çeşitliliğinin artması, insanların her an reklamlara maruz kalmasına niçin olmuştur.

Yeni yazışma teknolojileri bir taraftan insanların yaşamını kolaylaştırırken öteki taraftan iş olanaklarının azalmasına sebep olmaktadır. İnsanlar, yazışma teknolojilerinin yaygınlaşması ile sanal âlem üstünden birçok işini halledebilmekte sadece bu durum onları giderek yalnızlaştırmaktadır. Genel Ağ, yazışma içinde iletişimsizlik yada cemiyet içinde yalnızlık benzer biçimde paradoksal bazı sorunlarını da bununla beraber getirmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir