İntibah Kitap Özeti ve Tahlili

Türk Edebiyatında yazılan ilk yazınsal roman olan İntibah adlı eserin tahlili ve özeti aşağıda yer almıştır. Yapıt 1876 senesinde Namık Kemal tarafınca yazılmıştır. Bugün birçok talebe tarafınca aranan “İntibah özet” ve “İntibah kısa özeti” sorularının cevapları aşağıda yer almıştır. 

Ali Bey varlıklı bir aileye mensup yirmi bir, yirmi  iki yaşlarında  bir delikanlıdır. Anne ve babasının birtanesi  olduğundan  oldukça iyi bir eğitim görmüş ve oldukça zenginlerdir. Babası Ali Beyi, Ali Bey ise babasını oldukça severdi. Fakat babasının ölümünden sonrasında Ali Bey’in huyları değişmiş içine kapanmıştır. Ali Bey’in anası oğlunun durumuna üzüldüğünden Çamlıca’ya gezintiye çıkarmak ister fakat Ali Bey bu gezintiyi istemediğinden zorla Çamlıca’ya götürülür. Ali Bey Çamlıca gezisine alışır ve her gün Çamlıca’ya gider. Ali Bey bu gezintilere iyice alıştığından dostlarıyla gitmek ister fakat arkadaşları Çamlıca’nın kalabalık olduğu günleri seçer Ali Bey ise Çamlıca’nın kalabalık olmadığı gün gitmek ister. Arkadaşlarına utangaç olmamak için kalabalık gün giderler. Oralarda Maypeker adlı bir fahişeye vurulur. Fakat Ali Bey Maypeker’in bir fahişe bulunduğunu bilmez. Ali Bey her gün Çamlıca’ya giderek Maypeker ile gizli saklı gizli saklı buluşmaya adım atar. Ali Bey bu gizli saklı gizli saklı buluşmalardan rahatsız olmaya adım atar ve bu durumu bir arkadaşına anlatmaya karar verir ve Atıf Bey adlı nerede ise Ali Bey ile aynı yaşlarındaki arkadaşına bu durumu açıklar. Atıf Bey Maypeker’in iyi mi bir karı bulunduğunu öğrenir ve Ali Beye gerçekleri anlatır. Ali Bey ilk başta inanmak istemez fakat Maypekerle konuşunca inanmak zorunda kalır. Fakat Ali Bey Maypeker’e o denli oldukça bağlanmıştır ki Maypeker’in beni bırak sözlerine karşın kendi  itibarını yok sayarak Maypeker’i o ahlaksız kişiliği ile kabul eder. Ali Bey bu süre zarfında evine uğramayıp işlerini dikkatsizlik etmiş ve Maypeker yüzünden  fena alışkanlıklar edinmiştir. Bir süre sonrasında Ali Bey’in anası Fatma hanım bu durumu öğrenir ve oğlunu Maypeker’den ayırmak için elinden geleni yapar ve eve genç ve Maypeker’den daha güzel bir cariye alır. Cariye’nin adı Dilşup’tur. Fatma Hanım’ın aslolan amacı eve yeni bir cariye almak değil Ali Bey’in bu yeni Cariyeye aşık olmasını istemiştir. Ali Bey eve gelir Dilaşup’u  görür ve güzel biri bulunduğunu düşünür. Fakat Maypeker’e  o denli bağlanıştır ki gözü ondan başkasını görmez ve Dilaşup’u görmezden gelir. Ali Bey her gün daha da çoğalan bu sevdayı engelleyemez ve Maypeker’i daha oldukça görmek ister. Gene Ali Bey bigün Maypeker’in yalısına gider fakat onu orada bulamaz bu sebeple; Maypeker  eski sevgilisi olan Abdullah Efendiyle konuşmaya onun evine gitmiş ve geri dönüşte vapur bulamadığı için orada kalmıştır. Ali Bey sabaha kadar Maypeker’i yalıda bekler minik bir araştırma neticesinde Maypeker’in o gece Abdullah Efendi’nin yanında kaldığını öğrenir. Fakat Maypeker’in oraya konuşmak için gittiğini bilmez. Ali Bey o sinir ile Maypeker’den ayrılır ve eve doğru yol alır.Ali Bey üzüntüden bir ayda bi deri bi kemik kalır. Anası Fatma Hanım bu durumu öğrendiğinde Dilaşup’u Ali Bey’e  teselli olsun diye yanına gönderir. Ali Bey gel süre git süre Dilaşup’a gönül verir. Dilaşup çoktandır Ali Beyi sevdiğinden dolayı evlenme sonucu alırlar. Maypeker Ali Beyin yanına uğramamasını araştırır ve Dilaşup ile evleneceklerini öğrenir. Maypeker bu durumu öğrenince içinde intikam ateşi adım atar Ali Bey ve Dilaşup’tan intikam almak için kurnaz planlar yapar. Maypeker tanıdıkları araya sokarak Dilaşup’un kendi şeklinde iffetsiz, namussuz olduğu mevzusunda iftiralar atar. Ali Bey karısını döver azarlar ve birgün iftiralara dayanamayıp genelevlerden birine kapatılmak suretiyle Dilaşup’u bir adama satar birine satar.Dilaşup’u sattığı adam ise Maypeker’in adamıdır.Maypeker’in adamı Dilaşup’u alıp doğru Maypeker’e götürür ve Maypeker’de Dilaşup’u kendi genelevlerinden bitanesine ana para olarak çalıştırmaya başlatır fakat Dilaşup çalışmak istemediğinden namuslu bir halde o evde yaşamaya adım atar.Ali Bey üst üste gelen sıkıntılardan dolayı hastalanır ve oğlunun durumunun iyice kötüleştiğini gören  Fatma Hanım canını sıkarak can verir. Maypeker’in düşmanlığı bitmediğinden dolayı Ali Bey’i de Dilaşup şeklinde bitirmek ister ve şöyleki bir plan yapar;Ali Beyi bir eğlence evine çağırıp orada ne yapmış olup ne edip Ali Bey’i öldürecekti sadece bunu duyan Dilaşup kocasını hala sevdiğinden dolayı bu durumu bir halde Ali Bey’e  aktarır. Fakat Ali Bey ilkin duruma inanmaz ve eğlence evine gelir.Asılş durumu eğlence evinde anlayınca kaçarak polisleri çağırır. Dilaşup Ali Bey’in kaçarken düşürdüğü paltosunu alarak Ali Bey’in yatağına yatar. Maypeker’in Ali Bey’i öldürmek için tuttuğu kiralık katil Ali Bey’in odasına  girer ve yatakta yatanın Ali Bey bulunduğunu sanarak bıçaklayarak öldürür. Ali Bey polisleri de alıp eğlence evine  vardığında Dilaşup’un kanlar içinde yatan cesedini görür ve çılgına döner. Tam o sıra Maypeker’in içeri girdiğini görür ve dayanamayarak Maypeker’i bıçaklıyarak öldürür.O sırada polisler de orada olduğunda dolayı teslim olur ve hapse girer. Ali Bey izin aldıkça annesinin ve Dilaşup’un mezarına giderek göz yaşları ile topraklarını sulardı. Ali Bey üzüntülere dayanamayarak hapiste yoksul bir halde can vermiştir.

ANA FİKİR

Hiçbir şeyi tam anlamıyla düşünmeden karar vermemeliyiz.Eğer düşünmeden karar verirsek dönülemeyecek hatalar yapabiliriz. Kısacası son pişmanlık yarar etmez.

ÇIKARILACAK DERSLER

Güvendiğimiz insanları iyi tanımalıyız

Aşık olması germeyen kişilere aşık olmamalıyız

İki şık içinde kaldığımızda oldukça iyi düşünmeliyiz

Annemizi hiçbir süre üzmeyip sözlerini dinlemeliyiz bu sebeple  o bizim iyiliğimizi ister.

İntibah Karakterleri

Ali Bey: Yirmi bir,yirmi iki yaşlarında iyi eğitim görmüş, yakışıklı bir kişidir.Mesleği katipliktir. Birden fazla yabancı dil bilmektedir.Sinirlidir fakat almış olduğu eğitimden dolayı kendini sakinleştirebilmektedir. Romanın baş karakteridir.

Maypeker: Güzel,çekici fakat ahlaksız bir hanımdır. Alçak ve namussuz bir aileden gelmiştir. Birazcık tahsil görmüş ve tanınmış yaşam kadınlarındandır. Para düşkünüdür. İstediği kişileri hakkaten sever.

Atıf Bey: Nerede ise Ali Bey ile aynı yaşta güzel ahlaklı,terbiyeli bir kişidir. Mesleği katipliktir. Tertipli giyinen ve dürüst bir kişidir.

Fatma Hanım: Namuslu bir hanımdır. Ölmeden ilkin oğlunun mürvetini görmek ister. Oğlu için canını verecek bir hanımdır.

AbdullahEfendi: Namussuz,varlıklı,yaşlı bir adamdır.Para ve gece hayatına oldukça oldukça düşkündür. Tüccarları batırıp onların üstünden para kazanan namussuz bir adamdır.

Dilaşub: Güzel ahlaklı, güzel yüzlü, namuslu bir hanımdır. Mesleği cariyeliktir. Ali Beyi candan sevip onun için canını bile verecek bir hanımdır.

ZAMAN:Kitap hem gelecek hem şimdiki zamandan bahsetmektedir.

MEKAN: Çamlıca,yalı,hapishane,eğlence evi,mezarlık.

ANLATICI: 3.tekil şahıstır ve gözlemci bir ifade vardır.

NASIL BİR DİL KULLANILMIŞTIR?: Yazar oldukça açık ve anlaşılır bir dil kullandığından her insanın anlayacağı bir kitap olmuştur. Kitap asla can bunaltıcı değildir bu sebeple yabancı kelime ve kelime fazlalığı yoktur. Akıcı ve yalın bir ifade kullanılmıştır.

OKUYUCUNUN GÖRÜŞÜ

Kitabı beğendim bu sebeple yazar kitapta gerçek vakaları almıştır ve vakalar giriş, gelişme ve netice olarak sınıflandırılabilir bir halde yazılmıştır. Kitapta oldukça açık bir dil kullanıldığından ve yabancı kelimelere yer verilmediğinden  anlaşılır bir kitaptır. Kitaptaki  vakalar çevresinde gelişmiştir. Kitap bizlere sayısız ders vermektedir örneğin kimseyi iyi tanımadan onu sevmememiz icap ettiğini açıklamıştır. Hiçbir süre kimsenin sözüne bakıp hareket etmememiz icap ettiğini ve son pişmanlığın hiçbir süre yarar etmeyeceğini de bizlere göstermiştir. Bu kitap bizlere ne kadar ahlaklı ve dürüst olmamızın icap ettiğini bizlere açıklamış ve oldukça iyi bir halde bizlere kanıtlamıştır. Doğrusu kitap bizlere son pişmanlığın yarar etmeyeceğini anlatmaya çalışmış ve o kadar da başarı göstermiş olmuştur. Bu kitabı okumaya pişman olmadım ve her insanın bu kitabı okumasını ısrarla tavsiye ederim.

YAZAR HAKKINDA BİLGİ

Kitabın yazarı Namık Kemal’dir.1840-1888 yılları aralığında yaşamıştır(48yıl). Vatan şairi olarak bilinmektedir. Çocukluk ve gençliğini dedesinin yanında geçirmiştir. Hemen hemen on dört yaşlarındayken koca bir defteri dolduracak kadar şiir yazmış, on altı yaşlarındayken evlenmiş, yirmi iki yaşlarındayken divan düzenlemiş, yirmi beş yaşlarındayken de devrin en meşhur adlarından olmuştur. Özetlemek gerekirse Namık Kemal  değişmeyi hayata devam etmenin mecburi koşullarından biri olarak kabul eden ve millilik karakterini yitirmeden Avrupalılaşmanın çarelerini arayan bir düşünce ve sanat adamıdır.

ESERLERİ

Şiir : Yaşamı ve şiirleri(1933)

Roman : İntibah / Sergüzeşt-I Ali Bey(1876);Cezmi(1880)

Oyun : Vatan Veya Silistre(1873);Zavallı Çocuk(1873);Akif Bey(1874); Gülnihal (1875); Celalettin Harzemşah(1885);Kara Bela(1910)

Eleştiri : Tahrib-i Harabat(1886);Takib-i Harabat(1886)

Hazırlayan:

Mustafa Demir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir