İşgaller Karşısında Osmanlı Yönetiminin Tutumu

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın arkasından kısa süre vazife icra eden Ahmet İzzet Paşa ve Tevfik Paşa Hükumetlerinden sonrasında, Damat Ferit Paşa sadrazam olarak atandı. Damat Ferit Paşa sadrazam olduktan sonrasında tüm gücüyle İtilaf Devletleri’nin çıkarlarına uygun siyaset izlemeye başladı.

İtilaf Devletleri’nin isteklerini tereddütsüz yerine getirdi. İstanbul Hükumeti’ne gore işgaller geçiciydi ve işgalci devletlere karşı direnmek imkânsızdı. Bu yüzden İtilaf Devletleri’ni kızdırmamak, onlara hoş görünmek gerekiyordu. İstanbul Hükumeti, Anadolu’ya heyet-i nasiha (nasihat kurulları) göndererek halkı işgaller karşısında sükunete çağrı etti. Galip devletlerin istekleri yerine getirilirse elverişli şartlarla bir sulh antlaşması imzalanabilirdi.

Damat Ferit Paşa

Damat Ferit Paşa, Padişah Vahdettin’in ve İstanbul Hükumeti’nin halktan beklentisini şu şekilde açıklamıştı:

“Padişah Efendimiz… Tüm Osmanlı tebaasının bundan bu şekilde, Osmanlı tarihinin temizliğine yakışacak şekilde ağırbaşlılık ve dinginlik göstereceklerini, hükumetin yapacağı işleri içtenlikle kolaylaştıracaklarını beklemektedirler.”

İstanbul Hükumeti’nin bu tutumu, İtilaf Devletleri’nin ülkemizi parçalama girişimlerini kolaylaştırıyordu. Millet kurtuluşunun sadece kendi azim ve kararlılığıyla gerçekleşebileceğini anlamış ve bağımsızlık mücadelesine destek vermiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir