İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT)

İslam devletleri içinde tek seslilik oluşturmak için değişik zamanlarda meydana getirilen girişimler sonuçsuz kaldı. Yaşanmış olan Arap-İsrail savaşları, bu fikrin kuvvetlenmesine ortam hazırladı. Mescid-i Aksa’nın 1969’da bir Yahudi tarafınca yakılmak istenmesi üstüne Arap Birliğinin girişimleri sonucunda İslam Konferansı Teşkilatı (İKÖ) kuruldu. Teşkilatın müessese amaçlarından bazıları şunlardır:

• Üye devletler içinde dayanışmayı geliştirmek ve değişik alanlarda yapılacak iş birlikleri ile pekiştirmek
• Eşitsizliğe ve sömürgeciliğe karşı durmak
• İslam beldeleri (bilhassa Filistin) ve halklarının bağımsızlık mücadelelerine destek vermek Astana’da 2011’de meydana getirilen 38. Dışişleri Bakanları Konseyinde alınan kararla teşkilatın adı İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) olarak değiştirildi. Dünyadaki İslam ülkesi sayısında yaşanmış olan artışlar, dünya genelinde yaşanmış olan siyasal ve ekonomik dengelerdeki değişimler, devrin gereksinimlerinin değişmesi benzer biçimde nedenlerden dolayı vizyon, misyon ve isim değişikliğine gidildi. Bu değişimlerle İİT’ye yeni amaçlar ilave edildi ve birçok yeni emek harcama alanı oluşturularak teşkilatın genişlemesi sağlandı.

Bu amaçlardan bazıları şunlardır:

• Yolsuzluk, terörizm, kara para ile savaşım etme
• Aile müessesini koruma ve geliştirme
• Azınlık durumunda yaşayan Müslüman toplumların korunmasına dair emek harcamalar yapma
• İslam ortak pazarı kurulmasını sağlama

İİT, mevcut hâliyle BM’den sonrasında dünyada en oldukça devletin (57) üye olduğu ikinci teşkilattır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir