İslam Tarihinin Konusu Amacı ve Metodu Nedir?

İslam zamanı, Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e (s.a.v) kadar gönderilen peygamberlerin peygamberlik mücadelelerini ve Peygamberimiz’den (s.a.v) de günümüze kadar gelen İslam devletlerinin kültür ve medeniyetini ele alan bir ilim dalıdır.

Bununla beraber İslam zamanı, daha oldukça İslam dininin doğuşundan günümüze kadar Müslüman toplumların yaşadıkları tarihî vakaları, coğrafi, siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel ve dinî yanlarını mevzu edinir.

İslam zamanı, doğuşundan günümüze kadar İslam dininin yayılışını, kurulan devletleri, siyasî, ekonomik ve kültürel açıdan insanlığa kazandırdığı değerleri, objektif olarak bir ilim disiplini içeresinde öğretmeyi amaçlar.

Müslüman nüfusun yoğun bulunmuş olduğu ülkeleri gösteren harita

İslam zamanı toplumsal bir bilimdir. Toplumsal bilimlerin kullandığı metotlar İslam tarihçiliğinde de kullanılır. Sadece İslam zamanı başlangıçta yöntem olarak rivayetçi seçimi kullanmıştır. Zaman içinde toplumsal bilimler de yöntemler gelişmiştir.

İslam tarihçiliği de kendi yöntemini yenilemiştir. Rivayetçi tarzın yanında araştırıcı tarihçilik yöntemini kullanmaya adım atmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir