İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri

Türkler için yeni bir din olan İslamiyet kendini yalnız inanç olarak hissettirmemiş, bununla beraber kültür ve edebiyat hayatına da büyük etkilerde bulunmuştur. Bu dönem yalnız edebiyatta değil sanatın her alanında fazlaca mühim değişimler meydana gelmiştir.

Mesela, mimari sanatı İslam kültürüne oluşturulmuş, heykel ve fotoğraf sanatları gelişmemiş, İslamiyet’e özgü hat ve ebru sanatı ortaya çıkmıştır. Bu zamanda Arap ve Fars edebiyatlarından fazlaca yoğun bir halde etkilenen Türk Edebiyatı, bu edebiyatlardan gelen yeni türlerle ve sanat anlayışlarıyla ortalama olarak sekiz yüzyıl bu hususi durumunu korumuştur. Bu yeni edebiyatta İslam medeniyetinin temaları işlenmiştir.

Arap ve Fars edebiyatlarının etkisiyle yeni bir edebiyat anlayışı olan, Arapça ve Farsça kelimelerle Türkçeyi karışık olarak kullanan Divan edebiyatı, Türk Edebiyatının en mühim ve en geniş bölümünü oluşturur.

Türk Edebiyatı’nın Arap ve Fars edebiyatları etkisine girmesiyle birlikte ortaya konulmuş olan eserlerin ortak teması İslam kültürü olmuştur. O dönemlerde verilen ilk eserlerimiz, Arap ve Fars edebiyatında mühim bölgeleri olan eserlerin tercümeleri şeklinde olmuştur.

Bu dönem eserlerinin özellikleri:

  1. Türkçe, Arapça ve Farsçanın tesirinde yeni bir oluşum sürecine girmiştir.
  2. Eserlerde ağır bir dil kullanılmaya başlanmıştır.
  3. Hece ölçüsü yerine aruz ölçüsü kullanılmaya başlanmıştır.
  4. Nazım birimi olarak beyit sık kullanılır hale gelmiştir.
  5. Arap ve Fars edebiyatlarından alınan yeni yazınsal türler kullanılmıştır.
  6. Din, eserlerde ağırlıklı olarak kullanılan tema olmuştur.

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonrasında ortaya koydukları ilk eserlere XI.yüzyılda rastlamaktayız. Karahanlılar döneminde verilen ilk eserler şunlardır.

  1. Kutadgu Bilig
  2. Divanü Lugati’t Türk
  3. Atabetü’l Hakayık
  4. Divan-ı Hikmet

İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri konusunu slayt olarak indirmek için TIKLAYINIZ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir