İslamiyet Öncesi Yazılı Edebiyat

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nı sözlü ve yazılı dönem olarak iki başlıkta inceliyorduk. Yazılı dönem ürünleri de sözlü dönemdeki eserler benzer biçimde Türklerin özelliklerini barındırır. Yazılı periyodu de iki başlıkta incelemek yararlı olacak. İlk başlığımız olan Göktürk Yazıtları ilk yazılı metin örneklerimiz olarak geçmektedir. İkinci başlığımızda da Uygur metinlerini inceleyeceğiz. Manihaizm dinine geçen Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur. Yerleşik hayata geçmeleriyle beraber bazı yazılı eserleri yaratmayı başarmışlardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir