IV. Kılıç Arslan

IV. Kılıç Arslan Biyografisi

15. Anadolu Selçuklu Devleti Sultanıdır.

IV. Kılıç Arslan, 1237 senesinde Konya‘da dünyaya gelmiştir. 13. Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı olan II. Gıyaseddin Keyhusrev‘in ortanca erkek evladıdır. Tam adı Rükneddin Kılıç Arslan’dır. Anası babasının bir rum cariyesidir. II. İzzeddin Keykavus abisi ve II. Alaaddin Keykubad kardeşidir. IV. Kılıç Arslan, Moğol Hanı Göyük Han’ın tahta çıkış merasimine katılmış ve ondan almış olduğu sultanlık yarlığı ile dönüşte Sivas’da ağabeyi II. İzzeddin Keykavus’u azlederek yerine tahta çıkmıştır.

Babası II. Gıyaseddin Keyhusrev, 1246 senesinde Antalya, Alanya’da 25 yaşlarında öldüğünde bir Bizans papazının kızından doğan büyük oğlu II. İzzeddin Keykavus 11 yaşındaydı. Rum cariyesinden doğan 2. oğlu IV. Kılıçarslan, 9 yaşlarında idi. Gürcü kraliçesi Rusudan’ın kızı 2. Tamara’dan doğan 3. oğlu II. Alaaddin Keykubad, 7 yaşlarında idi. II. Gıyaseddin Keyhusrev, ölmeden ilkin minik oğlu II. Alaaddin Keykubad’i veliaht olarak vasiyet etmişti. Sadece kuvvetli vezir Celaleddin Karatay, üç şehzadeyi beraber tahta oturtmuş, cuma hutbelerini üçü adına okutmuştur.

Celaleddin Karatay da II. İzzeddin Keykavus’un saltanat naibi oldu. Sadece vezir Şemseddin Muhammed devleti tek başına yönetmeye kalkınca Celaleddin Karatay onu 25 Mart 1249 tarihinde öldürtüp yönetimi eline aldı.

Tahta ilkin II. İzzeddin Keykavus geçti ve aynı yıl içinde kardeşi IV. Kılıç Arslan’ı Moğol Hanı Güyük’ün tahta çıkma töreninde hazır bulunmak suretiyle Moğolistan’a elçi olarak gönderdi. Moğollar IV. Kılıç Arslan’dan hoşnut kalmış olarak onu Anadolu Selçuklu Sultanı olarak tanıdılar. IV. Kılıç Arslan 1248’de Sivas’ta tahta çıktı. Böylece II. İzzeddin Keykavus ve IV. Kılıç Arslan içinde taht kavgaları başladı. Taht kavgaları esnasında Uluborlu kalesine hapsedildi. Üçüncü ve en minik kardeş olan II. Alaaddin Keykubad da taht kavgalarına katıldı. Sadece Anadolu’nun ileri gelenlerinin araya girmesi ve vezir Celaleddin Karatay’ın gayretleri ile üç kardeş ortak olarak saltanat sürmeye ikna edildiler. Böylece 1249 senesinde Anadolu Selçuklu Devleti tarihinde 8 yıl sürecek üçlü iktidar periyodu başlamış oldu.

Ortak devam eden bu saltanat döneminde yaş sırasıyla üç sultanın da adı hutbede okunuyor, sikke, kitâbe ve belgelere yazılıyordu; kimi zaman de büyük sultan sıfatıyla bir tek II. İzzeddin Keykavus zikrediliyordu.

II. İzzeddin Keykavus, Kızılırmak nehrinin batısında yargı sürdü. IV. Kılıç Arslan ve II. Alaaddin Keykubad da Kızılırmak’ın doğusunda Tokat merkezli doğu illerinin başlangıcında yargı sürdüler. 1256 senesinde Moğol kumandanı Baycu Noyan yine Anadolu‘ya bir sefer yapmış oldu. Aksaray civarlarında II. İzzeddin Keykavus’un ordusunu yenilgiye uğrattı ve böylece Anadolu tamamen Moğol egemenliğine girmiş oldu.

1254 senesinde Moğol hükümdarı Mengü Han’ın toplantıya çağırdığı kurultaya katılmak için yola çıkan II. İzzeddin Keykavus Sivas’a vardığında Celaleddin Karatay’ın ölüm haberini aldı ve kapıldığı büyük üzüntü sebebiyle Moğolistan’a gitmekten vazgeçip yerine minik kardeşi II. Alaaddin Keykubad’ı göndermeye karar verdi, bu durumu bir mektupla Mengü Han’a bildirdi. II. Alaaddin Keykubad’ın maiyetinde Seyfeddin Torumtay, Şücâeddin Abdurrahman ve Lala Bedreddin Muslih şeklinde kumandan ve devlet adamları da vardı; bu kişiler, babası tarafınca veliaht ilân edilmesinden dolayı sultanlığın yalnız Alâeddin Keykubad’ın hakkı bulunduğunu açıkça söylüyorlardı. Bunlar, Moğollar’ın para ve mala karşı duydukları zayıf iradesi oldukca iyi bildikleri için Selçuklu tahtının bir tek II. Alaaddin Keykubad’a tevcih edileceğinden ve kendilerine de mühim mevkiler verileceğinden emindiler; şu sebeple yanlarında oldukca kıymetli hediyeler götürüyorlar, bu sebeple de korkmadan konuşuyorlardı. Bu sözlerinden dolayı onlardan hiçbiri Keykubad’a refakat etmekten alıkonulmadı ve hepsi bu şekilde Erzurum’a vardı.

Erzurum’da bir gece kalmış olarak yiyecek yiyip içki içtikten sonrasında uyumak için odalarına çekildiler, fakat sabahleyin II. Alaaddin Keykubad odasında ölü bulunmuş oldu. Ölüm sebebi araştırıldı, sadece anlaşılmadı. II. Alaaddin Keykubad 1257’da bilinmeyen nedenlerle ölünce taht da yalnızca iki kardeşe kalmış oldu.

Hemen sonra Moğollar ile meydana getirilen muharebede yenik düşen II. İzzeddin Keykavus ilkin Antalya’ya sonrasında da deniz yolu ile 1260 senesinde İstanbul’a giderek Bizans’a sığındı. Bizans’dan da Kırım’a firar etti ve 1279 senesinde orada öldü.

IV. Kılıç Arslan, 1260-1265 yılları aralığında tek başına yargı sürdü.

IV. Kılıç Arslan, 1265 senesinde 28 yaşlarında iken bir ziyafet esnasında Moğollar tarafınca beklenmedik bir halde öldürüldü ve Konya’da Sultanlar Türbesine gömüldü. Yerine çocuk yaşlarındaki oğlu III. Gıyaseddin Keyhüsrev (d.1259) Moğolların kuklası olarak sultan diye deklare edildi.
Kaynak:Yaşam öyküsü.info

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir