Jacques Louis David

Jacques Louis David Biyografisi

1748’de Paris’te doğan Fransız ressam Jacques Louis David neoklasisizm akımının öncülerinden biridir. 18. yüzyılın en çarpıcı eserlerinden kabul edilen Marat’nın Ölümü, Jacques Louis David’in de en ikonik resimlerinden biridir.

Jacques Louis David, 30 Ağustos 1748 tarihinde Paris, Fransa’da dünyaya gelmiştir. Jacques Louis David dokuz yaşlarındayken demirci olan babası bir düelloda ölünce, mimar ve müteahhit amcaları tarafınca avukat veya tabip olma isteğiyle yetiştirildi. Resme karşı oldukca ufak yaşta ilgi duydu. Quatre Nations okulunda öğrenciyken Saint Luc akademisine de gidip geldi. Resme yöneldi ve fotoğraf tutkusu ağır basınca, onu annesinin kuzeni olan; devrin saray erbabı tarafınca oldukça sevilen rokoko ressamı François Boucher’in yanına yolladılar.

François Boucher soyluların o zamana dek sanattan ne istediklerini ustalıkla çözmüş ve bunu onlara verebilen biri haline gelmişti. Boucher’in yanında sanat hayatına rokoko ile süregelen David, ileriki zamanlarda yaşamının tamamını etkileyecek bir vakayla yüzleşti. Tıpkı babası şeklinde, yapmış olduğu bir düello esnasında dudağından yaralandı ve bu ona yaşamının sonuna dek taşıyacağı bir iz verdi. Hem de düşmanları tarafınca “şiş yanak David” lakabının takılmasına da sebep oldu. Fakat bu yaranın tek getirisi fizyolojik değildi; David hem de konuşma zorluğu da çekiyor ve devrin modası olarak konuşkan, esprili ve gülünç; özetlemek gerekirse popüler olma mevzusunda büyük sıkıntılar yaşıyordu. Kendisini konuşurken anlayabilen on civarında insan bulunduğunu da hesaba katarsak, insanlarla gereklilik halleri haricinde konuşmaması kaçınılmazdı.

Jacques Louis David, otoportre – 1794

1784 senesinde Krallık Fotoğraf ve Heykel Akademisine kabul edildi. 1788 yılına kadar Krallık akademisinde okudu. 1774 senesinde Roma ödülünü kazanmıştır ve hocasıyla İtalya’ya gitti. Aynı yıl Anthikos ve Stratorikhe adlı eserini (Ulusal Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) yapmış oldu. Eski Roma Sanatıyla ilgilendi. Jacques Louis David’in rokoko ile süregelen sanat anlayışı, gezdirilmiş olduğu ve görmüş olduğu antik kentlerle beraber sekteye uğradı ve kendisini neoklasisizmin izinde tekrardan buldu.

Neoklasisizm akımı nazariyecilerinin tesirinde kaldı. Bologno’da Guido Remi’ye, Parma’da Antonio da Correggio’ya, Roma’da da Michelangelo Buonarroti’ya duyduğu hayranlığın izleri “Vebalılara yardım eden Aziz Rocco” adlı tablosunda görülür.

Fransız sanatına katkıda bulunan ve geniş kitleleri etkileyen sanatçıların önderlik yapar. Roma’da fotoğraf dersleri almış, Rönesans’ın büyük ustaları Raffaello Santi ve Caravaggio’dan etkilenmiştir.

Jacques Louis David, arkadaşları Maximilien Robespierre ve Jean-Paul Marat ile Fransız Devrimi‘nin etken bir destekçesi oldu. Hatta David için destek olma kısmı genişleyerek halkı uyandırmak ve devrime destek olmalarını sağlamak görevine dönüştü. Bunu da yapabildiği en iyi şekilde, resimleriyle yapmış oldu. Resimlerinde seçtiği antik mevzularla hem kralı ve sarayı eleştiriyor hem de halka gereksinim duydukları cesareti ve azmi veriyordu. Yaklaşan devrimin ayak seslerini duymak için fazlasıyla sağır olan soylular, onun eserlerini alıp sergiliyorlardı.

Louvre Müzesi, başlangıçta bir saray olarak inşa edilmişti ve haftada bigün sanat eserlerinin halka açık, parasız sergilendiği bir yerdi. Soylular, ruhban sınıfı, askerler ve halk tabakasından insanoğlu, ayak ekibi şeklinde birçok kesim bu eserleri görmeye geliyordu. Fakat 1784 yılındaki sergilerden birinde bilhassa her insanın görmeyi merakla beklediği ve devrimin resmi sayılabilecek bir tablo vardı; Horas Kardeşlerin Yemini.

Horas Kardeşlerin Yemini tablosu – 1784

Resmin mevzusu antik bir hikâyeden alınmıştı. Horaslar, Romalı üçüzlerdi ve Albalılar ile aralarındaki problemi çözmek için kendileri şeklinde üçüz olan Curiat kardeşlerle savaşacaklardı. Resimde Horas kardeşler Roma’ya sadakat ve bağlılıklarını gösterirlerken babaları da onlara destek oluyordu. Bu üç adam, vatanları için görevlerini yerine getirirken ölmeyi göze alıyorlardı. Tablonun sağ tarafında gördüğümüz bayanlar ise, en üstün değerleri sembolize eden bu adamların arkasından yas tutmaya ve beklemeye razı olmuşlardı. Lakin Horaslardan birinin karısının Curiatların kızkardeşi olması ve Curiatlardan birinin nişanlısının ise Horasların kızkardeşi olması durumu oldukça ağlatısal yapıyordu. Kızkardeşin sevilmiş olduğu erkekleri yitirme korkusu ve üzüntüsü yüzüne oldukça iyi oturtulmuştu. Horaslar Curiatlara karşı zafer elde ettiler etmesine lakin bir tek biri hayatta kaldı. Trajedi burada sonlanmadı; nişanlısının hayatını kaybetmesine dayanamayan kızkardeşin tüm Roma’yı lanetlemesi üstüne kalan Horas onu kentin ortasında öldürdü.

Jacques Louis David, siyasete karıştı. Akademinin kapatılması ve Kralın öldürülmesi yolunda oy verdi. Konvansiyon ve jacobenler kulübü üyesi oldu.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne getirildi. Kendisine modellik yaptıktan kısa bir süre sonrasında giyotinle idam edilen Madam Chalgrin’in portresini yapmış oldu, bu eseri Louvre müzesindedir.

Fransız Devrimi İhtilalcilerinden olan Maximilien Robespierre‘in devrilmesi üstüne onun dostu olduğundan hapse giren David, ilkin Fermes Konağına sonrasında Luxembourg Sarayına hapsedildi. Burada penceresinden Luxembourg Bahçesinden Görünüş adlı tablosunu 1794 senesinde yapmış oldu. Hapiste bulunmuş olduğu süre içinde Sabinler ve Şiir okuyan Homeros adlı resimlerin taslaklarını çizdi. Özgür bırakıldıktan sonrasında yeni portreler halletmeye başladı. Bir ara tekrardan yakalanıp hapsedilen David 1795 yılı Ağustos’unda kati olarak bağışlandı.

Napolyon Bonapart döneminde tekrardan devletin resmi sanatçısı kabul edildi. Oldukça çok hayranı vardı ve Fransız sanatının 19. yüzyıldaki temsilcisi olmuştu.

Le Sacre de Napoléon / Napolyon’un taç giyme töreni” tablosu – 1805

Napolyon’un taç giyme töreni” tablosu – Le Sacre de Napoléon ve Sokrates‘in Ölümü mühim eserlerindendir.

Sokrates‘in Ölümü tablosu – 1787

Jacques Louis David tarafınca meydana getirilen yaratı, meşhur Yunan felsefeci Sokrates’in idam sahnesini betimlemektedir. Sokrates çıkarıldığı mahkeme tarafınca yaşamış olduğu Atina şehrinin tanrıları yerine başka ruhani kavramlara inanılmış olduğu ve dolayısıyla gençleri yozlaştırdığı nedeni öne sürülerek ölüme mahkum edilir. David, eserinde Sokrates’in ölümü için verilen baldıran zehirini içmesinden derhal önceki anı betimlemiştir.

Jacques Louis David, Jean-Paul Marat’nın yakın arkadaşıdır ve 12 Temmuz 1793 günü doğrusu Marat’nın ölümünden bigün ilkin onu evinde ziyaret etmiştir. Daha bigün ilkin ziyaret etmiş olduğu arkadaşının ölümünden oldukca etkilenen ressam, onu ölümsüzleştirmek adına bu tabloyu resmetmiştir.

Marat’ın Ölümü – 1793

David’in yaşamış olduğu büyük acılardan biri de kuşkusuz arkadaşı Jean-Paul Marat’ın ölümü olmuştu. Bigün ilkin ziyaretine gittiği Marat’ın ölüm haberini alınca oldukça sarsılan David, onu ölümsüzleştirmek istemiş ve yapmış olduğu resimle onu aziz mertebesine çıkartmıştı. Marat, devrim sonrası terör sürecinin en büyük isimlerindendi ve kronik bir deri rahatsızlığı yüzünden devamlı küvette zaman geçiriyordu. Yapmış olduğu yaptırımlardan memnun olmayan ve kocası bu eylemler esnasında ölen bir karı Marie Corday ilkin bir mektup yazıp yaptırımların halk üstündeki tesirini söyledi. Fakat Marat’ın bunu önemsemediğini görünce yardım isteği şeklinde kolay bahaneyle evine giderek onu bıçaklayarak öldürdü.

Fransa’nın siyasal açıdan en yoğun döneminde yaşamış olan Jacques Louis David, sonrasında hapse girdi, çıktığında kim bilir o zamana dek tüm politik görüşlerine ve yaptıklarına ters olarak devrin kralı Napolyon Bonapart’ın ressamı oldu. Napolyon Bonapart’ın Birçok tablosunu ve portresini yapmıştır.

Hemen sonra da Belçika’ya giderek oraya yerleşti.

Birliktelikleri :
1.eşi: Krallık baş müteahhitinin kızı Marguerite Charlotte Pécoul ile evliliğe ilk adımını attı.(e. 1782–1793)
2.eşi: Marguerite Charlotte Pécoul (e. 1796–1825)

Jacques Louis David, 29 Aralık 1825 tarihinde Brüksel, Belçika’da 77 yaşlarında ölmüştür.

Jacques Louis David, Cupid ve Psyche – 1817

Kaynak:Yaşam öyküsü.info

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir