Japon Yayılmacılığı ve Asya’nın Değişen Yüzü

1868-1912 yıllarını kapsayan Meiji Devri, dünya tarihinde en dikkate kıymet dönemlerden biri oldu. Batı’da başarılması asırlara dayanan teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmeler, İmparator Meiji’nin idaresi altında kısa sürede gerçekleştirildi. XIX. yüzyılın sonunda Japonya Batılı devletlere tanımış olduğu ticari ayrıcalıklara son verebilecek duruma geldi ve Asya’nın en büyük gücüne dönüştü.

Japonya, Avrupa’nın sömürgesi olmaktan kendisini kurtarmanın yolunu, Avrupalılara karşı tepki ve düşmanlık göstermek yerine Avrupa’nın ileri tekniğini ve metodunu benimsemekte buldu. Bu mevzuda başarı göstermiş olmak için eğitim öğretimde ve ekonomide gelişmiş konuma gelmek icap ettiğini anlayan Japonya, çağdaşlaşma ile sanayileşmenin oldukça yakın ilişkide bulunduğunu da görmüş oldu.

Japonya gerçekleştirdiği süratli gelişmelerin sonucu olarak yayılmacı politikalar meydana getirmeye başladı.

Japon ekonomisi için lazım olan temel maddeler, Japon ana vatanında yoktu. Japonya’nın 1875 sonrası Kore’ye dair emelleri 1894’te Japonya ile Çin’i karşı karşıya getirdi. Japonya, Çin’i yenilgiye uğrattı. Meydana getirilen Şimonoseki Antlaşması’na bakılırsa Çin tazminat verecek, Formosa-Pescadores (Formaza Peskadore) takımadalarını ve Port Arthur (Port Artur) Limanı’nı Japonya’ya bırakacaktı. Çin Kore’nin bağımsızlığını tanıyacaktı. Japonya, Avrupalı devletlerin araya girmesiyle bazı kazanımlarından vazgeçti.

Bölgede Rusya’nın yayılması üstüne Japonya; 1904’te donanmasını Port Arthur Limanı’na, kara ordusunu Kore’ye sevk ederek Rusya ile muharebeye girdi. Savaştan galip çıkan Japonya, 1875’te Kuril adalarına karşılık olarak Rusya’ya terk etmiş olduğu Cenup Sakhalin’i geri aldı. Formosa ile Kore’yi ele geçirdi ve Mançurya’da hususi çıkarlar elde etti. Bu zaferle kuvvetler dengesinin muhafazası oyununa yeni bir oyuncu katıldı. Bir Asya devleti olan Japonya kısa sürede bir Avrupa devletini yenebilecek duruma geldi. Bu durum tüm Asya devletlerinde millî hareketlerde etkili oldu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir