Kadeş Savaşı ve Antlaşması

Mısır Krallığı silahlı güce ehemmiyet vermiş ve donanımlı ordular kurmuştur. Ülkelerini genişleterek Mısır coğrafyasının dışındaki toprakları yakalamış ve bu toprakları korumak için savaşmışlardır. Kadeş savaşı da bu savaşlardan biridir ve Kadeş Antlaşması ile neticelenmiştir.

Kadeş Savaşı (Temsili)

Savaşın gerçek sebebi Mısır ve Hitit devletlerinin birbirine eşit kuvvetler hâline gelmesi ve bu iki büyük devletin ekonomik menfaatlerinin Şimal Suriye toprakları üstünde çatışmasıydı. Her iki devlet de bu topraklar üstünde hak iddia ediyordu. MÖ 1296 senesinde Mısır Firavunu II. Ramses’in orduları, Hitit ordularını kendi toprağı olan Suriye’de bulup yok etmek için yola çıktı. 5.000 kişilik tümenlerden oluşan II. Ramses’in ordusu, tertipli bir kuvvet olup her tümene bir Mısır tanrısının adı verilmişti. Ordu; zırh giymeyen, mızrak, kalkan, harp baltası ve kılıç kullanan ağır piyadeler ile yay, sadak ve kalkanla donatılmış okçulardan oluşuyordu. Okçular çoğu zaman harp otomobillerinin üstünde savaşıyordu. Böylece süratli manevra yapabilen harp otomobilleriyle düşmanı uzaktan ok yağmuruna tutup piyadelerin ilerleyişini kolaylaştırıyorlardı.

Hitit ordusu piyadelerden ve harp otomobillerinden oluşmaktaydı. Ana silahı mızrak olan piyadeler, korunmak için taşıdıkları kalkanları vücutlarının bir parçasıymış şeklinde kullanıyorlardı. Cenk otomobilleri ise Mısır ordusundakilere oranla daha hafifçe ve hızlıydı. Hitit harp otomobillerinin içinde 1 sürücü, 2 mızraklı savaşçı yer almaktaydı.

II. Ramses, ordusunu bölerek Hititler üstüne yürüdü. Sadece Hitit Kralı Mutavallis, II. Ramses’in bu hatasını değerlendiremedi ve iki ordu birbirine üstünlük sağlayamadı. II. Ramses, Kadeş’i alamamış ve Hititleri mutlak bir yenilgiye uğratamamıştı. Hititler ise hücum üstünlüğünü kullanamamışlar ve planladıkları saldırıyı gerçekleştirememişlerdi. Her iki taraf kendilerinin galip bulunduğunu iddia ediyorsa da alınmış net bir netice yoktur.
Tarihte en fazla harp otomobilinin kullanıldığı muharebe olarak malum Kadeş Savaşı sonrasında II. Ramses, Hititler üstüne mühim olmayan birkaç sefer daha düzenlemiş fakat gene netice alamamıştır. Mısır-Hitit çatışmalarının kati olarak sonuçlanamaması iki tarafı da sulh hayata geçirmeye zorlamıştır.

MÖ 1280’de meydana getirilen “Kadeş Sulh Antlaşması” tarihte malum ilk yazılı antlaşmadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir