Kanuni Sultan Süleymanın Fransa Kralına Mektubu

Fransa Parlementosu’nun Ermeni iddialarıyla ilgili almış olduğu karar sonrasında Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa Kralına Yazdığı Mektubu tarihonline.com sitemizde hatırlatmak istedik.

Kanuni Sultan Süleymanın Fransa Kralına Mektubu

Alman İmparatoru Şarlken’le, 24 Şubat 1525’de yapmış olduğu Pavye Savaşı’nda yenilerek tutsak düşen Fransa Kralı Fransçois ve anası Düseş Dangolen, büyükelçi Kont Jan de Franjipan ile Kanuni’ye birer mektup gönderirler.Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa kralı Françesko’ ya gönderilmiş olduğu 1526 tarihindeki mektup…

“Tanrı-ü Teala’nın lütuf ve yardımıyla, peygamberimiz Hz. Muhammet Mustafa (S.A.V.)’nın mucizesi, dört halifenin ve Tanrı’ın sevgili kulları olan velilerin mukaddes ruhlarının yardımıyla;

Ben ki; Sultanların Sultanı, hakikatlerin buhranı ve yeryüzünün taç dağıtan sahibi, Akdeniz’in, Karadeniz’in, Rumeli’nin, Anadolu’nun, Karaman’ın, Rum’un, Zülkadriye’nin, Diyarbakır vilayetlerinin, Azerbaycan’ın, İran’ın, Şam’ın, Halep’in, Mısır’ın, Mekke ile Medine’nin, Kudüs’ün, tüm Arabistan’ın, Yemen’in ve daha nice memleketlerin ki, büyük ecdadımın, (Tanrı onların buhranlarını nurlandırsın) kaahir kuvvetleri ile feth eyledikleri ve Cenab-ı Hakk’ın bana nasip eylemiş olduğu, ateş saçan kılıcımızla zafer kazanarak feth eylediğimiz nice diyarın Sultanı ve Padişahı, Sultan Beyazıt Han oğlu, Sultan Selim Han oğlu, Sultan Süleyman Han’ım.

Sen ki ; Fransa vilayetininbeyi, Françesko’sun.

Saltanat makamıma elçi olan Jan Frangian ile gönderdiğin mektup ve ek olarak şifai ricaların bana ulaştırıldı. Memleketinizi düşmanın işgal ettiğini ve halen hapiste olduğunuzu bildirip, kurtulmanız hususunda benim tarafımdan yardım edilmesini dilemişsin. Her ne demiş ve istemişsen bana ulaştırıldı. Ve bana arz olunan hususlar tafsilatıyla bilgime sunuldu. Şöyleki ki; beylerin tutsak alınıp hapsedilmesi, şaşırtıcı ve hayret verici şeylerden değildir. Gönlünü rahat tut. İçindeki ateşi söndür. Bizim büyük ecdadımız, Tanrı (c.c) kabirlerini nur etsin, daima düşmanı kovmak, memleketler fethetmek için cenk yapmaktan geri kalmamışlardır. Biz dahi onların yolunda yürümekteyiz. Daima memleketler ve aşılması güç, sağlam kaleler fethetmişiz. Gece-gündüz atımız eyerlenmiş, kılıcımız kuşanılmış durumdadır. Yazgı ne ise o olsun. Bizim fikrimizin ne merkezde bulunduğunu, gönderdiğiniz elçiden sorup öğrenebilirsin. Dilediğin suretiyle tüm teçhizatı ile donanmamı Hayrettin Paşa kumandasında gönderiyorum. Şarlken’in hilesinden kendini koru! Düşmanlarınla başa çıkabileceğin güce kavuşmadan sakın sulh yapmayasın! Bana saygınlık gösterip güvenenlere Cenab-ı Hak da yardım eder. Zaferler kazanan kılıcımın gölgesinde rahatlık içinde olurlar”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir