Kapsamına Göre Tarih Anlayışı

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

1- Genel Tarih

Dünya tarihinin bir tüm olarak ele alınması ve incelenmesidir. Dünya zamanı, dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların yüzyıllar süresince geliştirdikleri uygarlıkların öyküsüdür. Bu öykü çeşitli madde başlıkları altında anlatılmıştır. Dünya geçmişine ilişkin bilgiler, ek olarak ülkelere ilişkin maddelerin tarih bölümlerinde, meşhur kişilerin yaşam öykülerinde, savaşlar, çarpışmalar, keşifler, siyasal ve toplumsal hareketler, dinler şeklinde tarihsel vakalarla ilgili maddeler bulunabilir. Hititler, Asurlar, Aztekler ve İnkalar şeklinde başka bazı halkların belirli dönemlerde egemen oldukları, bir süre sonrasında ise yok oldukları gözlenmektedir.

2- Hususi Tarih

Dünya zamanı içinde bir devlet yada milletin tarihini inceleyen tarih biçimidir. Mesela Cumhuriyet Zamanı, Osmanlı Zamanı şeklinde…

Türkiye Cumhuriyeti siyasal zamanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasal varlığının sona ermesi sonucu aynı toprakların temelleri üstüne Mustafa Kemal Atatürk ve tabanca arkadaşları tarafınca inşa edilmiş bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurtuluş Savaşı ile adım atar. I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri’nce işgali sonucunda Misak-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen oldukça cepheli siyasal ve askeri savaşım. 1919-1922 yılları aralığında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen bitmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri, Lozan Antlaşması’nda da yer almıştır. Buna nazaran, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir tüm oluşturan Türkiye’de yaşayan ve Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan hepimiz eşit ve aynı haklara haiz Türk ulusunu oluşturmaktadır.

Saltanatın kaldırılmasının ve Lozan Antlaşması’nın arkasından TBMM’de en oldukça tartışılan konulardan önde gelen yeni devletin niteliği problemi Mustafa Kemal Paşa’nın 28 Ekim gecesi İsmet İnönü’yle, devletin niteliğinin cumhuriyet bulunduğunu saptayan bir yasa tasarısı hazırlaması ile son buldu. 29 Ekim 1923 günü;

“Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil yönetim etmesi esasına dayanır. Türkiye Devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir”

esasına dayalı olarak Cumhuriyet deklare edildi ve yeni Türk Devleti’nin adı artık Türkiye Cumhuriyeti idi.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir