Karasuk Kültürü (MÖ. 1200-700)

1200-700 yılları aralığında Yenisey nehrinin baş kısmında yaşayan zümre “Karasuk Kültürü” adını taşıyan kültür dairesine mensuptur.

Karasuk kültürü bilhassa Batı Türkistan’da, Efrasiyab ve Semerkand’da bulunan taş figürler ile tanınmıştı. Bu kültürde Andronov geleneği devam etmekle birlikte, yenilik olarak demir madeni bulunmuş ve işlenmesine başlanmıştır.

Karasuk metal işleyicilerinin ürünleri, yüksek düzeyde teknik yetkinlik gösterdikleri şeklinde, metal araç-gerecin geniş bir alanda kullanılmış olması, metalurjik üretimin çapının (şimdiye değin incelenenlerde) görülmedik derecede bulunduğunu göstermektedir. Aynı şey Kazakistan’daki, çoğunun Karasuk dönemiyle ilişkili olduğu açıkça anlaşılan maden çıkarma etkinlikleri için söylenebilir.

Karasuk maden fırıncıları da, bakıra arsenik ve kalay karıştırıp, alaşımın niteliklerini ve ondan meydana getirilen metal nesnenin teknik özelliklerini büyük seviyede geliştiren tekniklerin ustası olmuşlardı; bununla beraber Altay çevresinde ziraat kültürünün de geliştiği tespit edilmektedir.

At, deve, koyun ve sığır beslemesini bilen bu kültür insanı, koyunların yünlerinden istifade ederek onları dokuyarak giymesini de biliyorlardı. Yenisey bölgesinde bulunan taşlar üstündeki resimlerde, Rusların “Kibitka” dedikleri arabalı çadırlar da görülüyordu. Bu çadırların keçeden yapım edildiğini biliyoruz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir