Kayı Alpi Abdurrahman Gazi

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Kayı Boyu Alplerinden Abdurrahman Gazi

Osmanlı Devletinin kuruluşunda büyük hizmetleri geçen mücahit kumandanlardandır. Osman Gazi’nin sadık tabanca arkadaşlarından olup fetihlerde yardımcılarından biriydi. Osman Gazi 1317 yılından itibaren kenara çekildikten sonrasında Abdurrahman Gazi’yi akıncı kollarından birinin başına getirdi. Orhan Gazi ile beraber ilkin Kara Çepiş ve Alb/Ebe suyu hisarlarını peşinden Köprühisar’ını zaptettiler. Hemen sonra İznik fethini kolaylaştırmak suretiyle müstahkem Kara Tekin hisarı üstüne varıp aldılar.

Kayılar Bayrağı

Orhan Gazi bu fetihlerden sonrasında Samsa Çavuş’u İznik’in kuşatmasıyla, Abdurrahman Gazi’yi ise Bizans’tan gelebilecek yardımları  ve tehlikeleri önlemekle vazifelendirdi. Nitekim Abdurrahman Gazi İstanbul’dan gemilerle Yalova’ya çıkarılan kuvvetleri bir baskınla dağıttı. Böylece Bursa’nın fethine kadar uç beyi olarak hizmet görmüş oldu. Bursa’nın fethinde bulunmuş oldu.

728/1327-1328 senesinde Konur Alp ile beraber Aydos’un fetih edilmesi için göreve getirildi. Kalenin kuvvetli ve yüksek duvarları hücumları neticesiz kılıyordu. Sadece kale kumandanının kızı surlardan Türkleri seyrederken daha ilkin rüyasında kendisini sıkıntıdan kurtardığını görmüş olduğu bir yiğidin-ki o Abdurrahman Gazi idi-karşı saflarda çarpıştığına tanık oldu. Derin bir aşkla bağlandığı gence bir mektup yazarak taşa sarıp fırlattı. Kızın planı gereğince geceleyin Abdurrahman Gazi, seksen kadar adamıyla gizlice oluşturulan kapıdan içeriye girdiler. Böylece kale kolaylıkla gazilerin eline geçmiş oldu.

Abdurrahman Gazi birkaç gün sonrasında Aydos’un fetih edilmesi haberini Orhan Gaziye bizzat ulaştırdı. Orhan Bey fethe vesile olan kızı Abdurrahman Gazi ile evlendirdi. Bilahare şecaat ve yiğitlikte büyük bir şöhret kazanan Kara Rahman bu izdivaçtan doğmuştu.

Uç beyliği Kayıları daha yakından tanımak için Kayılar Zamanı başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir