Kayı Alpi Aygud Alp

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Kayı Boyu Alplerinden Aygud Alp

İlk fetihlerden itibaren Osman Gazi’nin yanında yer edinen namlı yiğitlerden biridir. Nitekim Osman Bey 701/1301-1302’de hükmü altında bulunan beldeleri tabanca arkadaşlarına dirlik olarak verirken Aygud Alp’e de İnönü kalesini vermiştir.

Kayılar Bayrağı

Aygud Alp, muhtemelen uzun bir süre İnönü’nün idaresi ve imarı ile meşgul olmuştur. Onu son olarak İzmit’in fethinde görmekteyiz. Orhan Gazi 728/1327-1328’de uzun süredir gazilerin hedefi ve Akçakoca’nın da vasiyeti olan İzmit’i (İznikmid) almak suretiyle harekete geçmişti. O, kuşatmanın uzun sürebileceğini hesaplayarak denizden ve karadan gelebilecek tüm yardım yollarını kesmeyi amaçladı. İzmit o sırada Kayserlerin soyundan Belakonya isminde bir prensesin yönetimindeydi. Yakınında bulunan ve Koyunhisar denilen kalede ise prensesin kardeşi Kalayun yargı sürüyordu. Emrinde bulunan kuvvetli bir ordu ile sık sık Müslüman köylerine saldırıda bulunmuş olduğu şeklinde fırsat bulmuş olduğu vakit çevrede dolaşan Türk sipahilerine de saldırmaktan da geri durmuyordu. Onun zararını ortadan kaldırmak ve muhasara esnasında yardımını engellemek isteyen Orhan Gazi, Aygud Alp ile oğlu Kara Ali’yi Koyunhisar’ın fethiyle görevlendirdi.

Kalayun kendisine sonsuz bir itimat duyduğundan ve senelerdir Türklere karşı çarpıştığından teslim tekliflerini reddetti. Bir taraftan kalesini tahkim ederken öteki taraftan da bizzat muhariplerinin başlangıcında olarak kaleden Türklere ok yağdırmaya başlamıştı. Sadece daha savaşın başlangıcında göğsüne isabet eden bir okla vurularak, kale burcundan aşağıya yuvarlandı. Şaşkınlık içinde kalan müdafiler ne yapacaklarını bilemeyip kale kapısını gazilere açtılar. Böylece Koyunhisar neredeyse asla savaşılmadan fethedilmiş oldu. Aygud Alp Kalayun’un kesik başını Orhan Gazi’ye getirdi.

Orhan Gazi bunu bir mızrak ucuna takarak İznik önüne dikti. Prenses Belakonya bu hali görünce derin bir üzüntü içinde hayatına dokunulmaması kaydıyla şehrin kapısını Türklere açtı.

Oğlu Kara Ali, kendi döneminde de pek oldukça fetihlere katılan namlı kumandanlardandır. Aygud Alp’in soyundan gelenler, devletin çeşitli kademelerinde mühim görevler üstlenmişlerdir.

Uç beyliği Kayıları daha yakından tanımak için Kayılar Zamanı başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir