Kayı Alpi Kara Ali

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Kayı Boyu Alplerinden Kara Ali

Aygud Alp’in erkek evladıdır. Osman Gazi’nin ilk fetihlerinden itibaren başarıları ile adından sıkça bahsedilen komutanlardan biridir.

1308’de Osman Bey’in direktifiyle Ulubat civarında Kite tekfuruna bağlı memleketlerden Galios/Alyos adasını zaptetmekle göreve getirildi. Kaleyi sulhen fetheden Kara Ali büyük kilisenin rahibini ailesi ile birlikte Osman Gazi’nin huzuruna getirdi. Osman Gazi rahibin güzel kızını bu genç bahadırla evlendirdi.

Kayılar Bayrağı

Kara Ali aynı yıl Osman Gazi’nin Leblebici hisarı, Lefke, Çadırlı, Mekece, Akhisar ve Geyve’nin fetih edilmesi ile neticelenen seferine iştirak etti. Geyve’den sonrasında Tekfur pınarı muhasara olunduğunda İlhanlı hükümdarı Olcayto Han’ın Çoban Bey idaresinde büyük bir orduyu Anadolu’ya sevk etmiş olduğu haberi alındı. Bunun üstüne Tekfur pınarının zaptını Kara Ali’ye bırakan Osman Gazi geri döndü. Kısa bir süre içinde Tekfur pınarını zapteden Kara Ali elde etmiş olduğu ganimetleri Osman Gazi’ye gönderdi. Hizmetlerine mükafat olarak Tekfur pınarı ve çevresi bu genç bahadıra timar suretiyle verildi. Kara Ali bundan sonrasında yönetim etmiş olduğu bölgenin etrafını fethetmekle uğraştı. Geyve’ye doğal olarak kalelerden Yenikale, Önde ve Yanıkçahisar’ı Osman Gazi’nin memleketleri arasına kattı.

Orhan Gazi dönemindeki fetih hareketlerine de Kara Ali Bey’in etken olarak katılmış olduğu görülmektedir. Nitekim Koyunhisarı kalesini babasıyla beraber fetheden Kara Ali, bu muzafferiyetle İzmit’in fethini de kolaylaştırmış oluyordu. Zira kardeşi Kalayun’un kesik başını gören İzmit kalesi kumandanı Prenses Belakonya, şehri Türklere teslim etti. İzmit ve çevresinin fetih edilmesi ile buralardaki muharip Rumların Hereke kalesine yerleştikleri ve burayı iyice tahkim ederek üs edindikleri haberi Orhan Gazi’ye ulaşınca burayı  zaptetmek suretiyle Kara Ali Bey göreve getirildi. Hızlıca gelmiş olarak kaleyi kuşatan Kara Ali Bey atak üstüne atak tazeleyerek kaleyi bir an ilkin fethetmek istedi. Sadece bu sırada gözüne ok isabetiyle yaralandı. Tarihlerin ifadesiyle arslanları tencere getiren yiğiti bu acı da durduramadı ve harekata devamla kaleyi kısa sürede düşürürken aman dileyenlere dokunulmamış karşı koyanlar ise kılıçtan geçirilmiştir. Kaledeki savaşçılar İstanbul yönüne doğru çekilip giderlerken halk ise kalede kalmış olarak Türklerin idaresinde yaşamayı kabul etmiştir.

Kara Ali’nin adı son olarak Orhan Gazi’nin Bizans ile yapmış olduğu Pelekanon meydan muharebesinde geçer. Kara Ali’nin oğlu Kara Timurtaş Rumeli fatihlerindendir. Olağanüstü başarılarıyla Osmanlı devletinde vezirlik ve beylerbeyiliği uhdesine alan ilk kişidir.

Uç beyliği Kayıları daha yakından tanımak için Kayılar Zamanı başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir