Kayı Alpi Saltuk Alp

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Kayı Boyu Alplerinden Saltuk Alp

Osman Gazi’nin sadık tabanca arkadaşları arasındadır. Tarihlerde ismine fazla rastlanmaz. Muhtemelen sürekli Osman Gazi’nin yanında bulunmuş olmalıdır.

Kayılar Bayrağı

Osman Gazi Sakarya vadisine sefere çıktığında ülkenin güvenliğini sağlamak suretiyle oğlu Orhan Gazi ile beraber Köse Mihal ve Saltuk Alp’i görevlendirmişti. Hakkaten de fırsattan yararlanmak isteyen Çavdarlu Tatarları gelmiş olarak Karacahisar pazarını yağmaladılar. Bu sırada Eskişehir’de olan Orhan Gazi hızlıca gelmiş olarak yağmacıları Oynaşhisarı denilen mevkide elde etti. Mihal Gazi ve Saltuk Alp’le beraber eşkıya grubunu kısa sürede dağıttılar. Reisleri başta olmak suretiyle pek çoğunu da tutsak ederek Karacahisar’a döndüler.

Bursa’nın fethinde bulunan ve Osman Gazi’nin son nefeslerinde yanında olan Saltuk Alp’in adına, bu tarihten sonrasında kaynaklarda rastlanmamıştır.

Uç beyliği Kayıları daha yakından tanımak için Kayılar Zamanı başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir