Kayı Alpi Turgud Alp

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Kayı Boyu Alplerinden Turgud Alp

Osman Gazi’nin en yakın tabanca arkadaşlarından biri idi. Osman Gazi Bilecik’in kurtarılışı ile meşgul olurken onu İnegöl’ü zaptetmek suretiyle görevlendirmişti. Turgud Alp hızlıca gelmiş olarak şehri kuşattı. Azca sonrasında Bilecik ve Yarhisar’ı zapteden Osman Gazi de gelmiş olarak kuşatmaya katıldı ve gazilere yağma iznini verdi. Osman Gazi’nin de katılmasıyla daha da gayrete gelen gaziler kısa sürede İnegöl’ü zaptettiler (699/1299-1300). Kalenin tekfuru öldürüldü. Zira o, senelerdir Müslümanlara büyük eziyetler vermiş olup pek fazlaca kimseyi de şehit etmişti.

Kayılar Bayrağı

Osman Gazi 701/1301-1302’de İnegöl’ün idaresini Turgud Alp’e verdi.7 Bundan dolayı İnegöl yöresi Turgud ili şeklinde anıldı. Uzun bir süre İnegöl’ün idaresinde bulunan Turgud Alp’in ara sıra gaza hareketlerine de katılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Nitekim 725/1325’te Orhan Gazi ile beraber Atranos’un fethine katıldı. Buranın fethini bilhassa Osman Gazi fazlaca arzu etmekteydi. Zira tekfurun babası Koyunhisar harbinde yeğeni Bayhoca’nın şehadetine sebep olmuştu. Orhan Gazi kale önünde göründüğünde tekfuru dağa kaçarak beklemeye başladı. Maksadı gazilerin çekilmesinden sonrasında yeniden dönerek kaleye haiz olmaktı. Sadece Orhan Gazi kendisini takip ederek tekfuru ve karşı koyanları ortadan kaldırdı. Kale halkına aman vererek yerlerinde kalmalarını sağlamış oldu. Burası o tarihten itibaren Orhaneli adıyla anılmıştır. Turgud Alp bu zaferden sonrasında gazileriyle beraber Bursa muhasarasına katıldı ve fetihte bulunmuş oldu. Uzun bir yaşam devam eden Turgud Alp İnegöl yöresindeki hal ehli velilerden Geyikli Baba’ya samimiyetle bağlı idi.

Uç beyliği Kayıları daha yakından tanımak için Kayılar Zamanı başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir