Kazım Karabekir (1882 – 1948)

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Kazım Karabekir Paşa Kimdir?

1882’de İstanbul’da hayata merhaba dedi. Tahsil yaşamını Harp Akademisinden 1905’te birincilikle mezun olarak tamamladı. Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Erzincan, Erzurum ve Kars’ı Ermenilerden aldı.

1919’da Erzurum’daki 15. Kolordu’nun komutanı olarak Mustafa Kemal’i tutuklama emrine uymayarak Millî Savaşım’deki yerini aldı. Doğu Cephesi’nde Ermenileri barışa zorlayarak Gümrü Antlaşması’nın imzalanmasını sağlamış oldu.

Doğu Anadolu’da yetim kalmış evlatların eğitimleriyle ilgilenerek onların topluma yararlı bireyler olmalarına ön ayak oldu.

Kazım Karabekir

TBMM’de milletvekilliği icra eden Kazım Karabekir 1924’te, Rauf Bey, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa, Cafer Tayyar Paşa ve arkadaşları ile Cumhuriyet Periyodu’nin ilk karşıcılık partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu. Karabekir, parti başkanlığına seçildi. Sadece adı geçen parti, bir süre sonrasında kapatıldı.

26 Ocak 1948’de TBMM başkanıyken vefat etti.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir