Kızıl Elma ve Türk Cihan Hâkimiyeti Anlayışı

Türk tarihinde Hunlardan itibaren bir cihan imparatorluğu olma arzusu ve dünyaya seviye verme ülküsünün olduğu görülür. Türk hakanları; “Güneş bayrağımız, sema çadırımız.” diyerek bu ülküyü ifade etmişlerdir.

Orhun Yazıtları’nda da ifade edilmiş olduğu şeklinde Türk Cihan Hâkimiyeti, Güneş’in doğduğu yerden batmış olduğu yere kadar olan coğrafyanın Türk hükümdarı tarafınca yönetim edilmesi ülküsüdür. Türk Cihan Hâkimiyeti anlayışındaki Düzen-ı Âlem Ülküsü, Tanrı adına dünya nizamını sağlama ve Türk adaletini dünyanın her tarafına yayma anlayışıdır. Orhun Yazıtları’nda Bilge Kağan’ın; “İlliyi ilsizleştirdik, kağanlıyı kağansızlaştırdık. Dizliye diz çöktürdük, başlıya baş eğdirdik. Tanrı yardım etmiş olduğu için gözle görülmeyen, kulakla işitilmeyen bölgeleri milletime kazandırdım. Tanrı buyurduğu için dört taraftaki milleti düzene yerleştirip tertipledim. Türk Milleti yerinde asla durmasın… Gece uyuyacağım gelmedi, gündüz oturacağım gelmedi.’’ sözleri, Türklerin vatanseverlik ve dünyaya düzen verme düşüncesini desteklemektedir. Dört taraftaki milletleri düzene koyma çabası da Kızıl Elma anlayışının bir göstergesidir.

Türklerin Kızıl Elma ülküsü, durağan(durgun) ve belirli bir kavram yada yer değil, soyut bir ideal kavramıydı. Bundan dolayı her devrin kültürü, o devrin Kızıl Elma ülküsünü belirlerdi. Bu anlayışa gore somut bir hedef belirlenip o hedefin üstüne gidilir, oraya varılsa da Kızıl Elma bu kere daha ileride ve gene belirli bir yere gider, ona hiçbir vakit ulaşılamaz. Kızıl Elma düşüncesi, uzun vadeli stratejiler oluşturulmasında ve yeni hedefler belirlenmesinde mühim bir yere sahipti. Bu sebeple Türkler, bu ideal yardımıyla dinamik bir yapıya haiz olmuş ve belirlenen yeni hedeflere doğru yoğunlaşmıştır.

Oğuz Kağan Destanı’ndan “Tanrı buyurmuş size yeryüzünü al diye! Başımla kut’umu da veriyorum al diye! Gökteki Güneş ise yurdun bayrağı olsun, İlimizin çadırı, yukarıdaki gök olsun. Dünya devletim olsun, Halkımız da fazlaca olsun! O hâlde sayılırım ben bir dünya kağanı, Bana bağlıdır artık, dünyanın her dört yanı!” Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, s. 135-138 (Düzenlenmiştir.)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir