Konulara Göre Tarih Anlayışı

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

1- Siyasal Tarih

Toplumlar arası siyasal vakalar, savaşları, barışları içeren ve inceleyen tarih şeklidir. Devletlerin ortaya çıkışları, değişme, gelişme, yıkılışları ve devletler arası siyasal ilişkileri inceler. Siyasal türde yazılan eserler, çoğu zaman olayların aktarılmasında kronolojik sıralamaya ehemmiyet verirler. Temel amaç ise olayların en detaylı ve münakaşaya yer bırakmayacak kadar gün ışığına çıkarılmasını sağlamaktır.

2- Uygarlık Zamanı

Yontma Taş Devrinden beri insan toplulukları yaşadıkları her dönemde Dünya kültürüne azca yada oldukca katkıda bulunmuşlardır. Dünya uygarlığına meydana getirilen katkılar uzun bir tarih sürecinde daha süratli gelişmelere olanak hazırlayacak informasyon birikimlerini oluşturdular. Uygarlık tarihini mevzu alan yazarlar işte bu birikimleri inceleyerek, günümüz toplumlarına daha iyi yaşam şartları hazırlamaları için lüzumlu verileri sağlamayı amaç edinirler. Özetle uygarlık zamanı; toplumların ortaya koydukları kültür ve medeniyetlerini inceler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir